Author: | Category: Transporto Naujienos, Transporto terminų žodynas |

Rainer Sturm / pixelio.de

Dėl didėjančių transporto srautų Europos Komisija rodo vis didesnį susirūpinimą dėl aplinkos užterštumo ir skatina vežti krovinius labiau aplinką tausojančiomis transporto priemonėmis. Vis labiau ryškėja skatinimas perkelti krovinius nuo autokelių ant geležinkelių. Todėl skatinamos investicijos į geležinkelių infrastruktūrą, tame tarpe ir viešųjų logistikos centrų kūrimą, siekiant sukurti bendrą ES transporto sistemą.

Viešasis logistikos centras– nepriklausomų kompanijų ir įstaigų, užsiimančių krovinių vežimu bei pagalbine su tuo susijusia veikla, teritorinis susivienijimas, kurio sudėtyje yra bent vienas intermodalinis terminalas.

Viešieji logistikos centrai (toliau – VLC) valstybiniu ir tarptautiniu lygiais vykdo su transporto sektoriumi susijusią veiklą bei didina transporto paslaugų ir logistikos koncentraciją jų numatytoje teritorijoje, prisidėdami prie eismo

saugumo didinimo ir neigiamo poveikio aplinkai mažinimo. VLC privalo užtikrinti intermodalumą, t.y. aptarnauti mažiausiai 2 transporto rūšis ir būti transeuropinio tinklo dalimi.

Viešųjų logistikos centrų steigimo principai:

 • Viešieji logistikos centrai steigiami šalia tarptautinių transporto koridorių,
 • Jungia ne mažiau nei dvi transporto rūšis,
 • Turi bent vieną intermodalinį terminalą,
 • Užtikrinamos visoms įmonėms vienodas veiklos sąlygas ir prieigą prie viešos paskirties logistikos infrastruktūros,
 • Centro teritorija 50 200 ha.

Viešųjų logistikos centrų nauda:

 • Užtikrins efektyvia skirtingu transporto rūšių sąveiką,
 • Gerins transporto paslaugų kokybę,
 • Sukurs naujas darbo vietas,
 • Leis panaudoti modernias informacines technologijas,
 • Skatins vietinės transporto paslaugu rinkos plėtrą,
 • Sudarys pagrindą plėtoti visų rūšių pridėtinės vertės paslaugas,
 • Užtikrins mažoms įmonėms prieigą prie viešos paskirties transporto ir logistikos infrastruktūros,
 • Mažins neigiamą transporto poveikį aplinkai ir eismo saugumui,
 • Pritrauks užsienio investicijas.
 • VLC užtikrins efektyvesnį krovinių srautų judėjimą tiek Rytų–Vakarų, tiek Šiaurės– Pietų kryptimis.

Materialas parengtas pagal LR susiesikiemo ministerijos ir Ernst & Young medžiagas.

Panašūs straipsniai: