Author: | Category: Transporto Naujienos, Transporto terminų žodynas |

Paul-Georg Meister / pixelio.de

Remiantis Ilgalaike (iki 2025 metų) Lietuvos transporto sistemos plėtros strategija, numatoma įsteigti VLC Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir esant poreikiui, Šiauliuose bei Panevėžyje. Šiuo metu viešųjų logistikos centrų steigimo situacija Lietuvoje yra tokia:

 • Vilniaus VLC – yra parengta galimybių studija, rengiami teritorijų planavimo dokumentai. Galima VLC veiklos pradžios data yra 2013 metų pabaiga.
 • Kauno VLC – vykdomi viešieji pirkimai dėl galimybių studijos parengimo paslaugų. Galima VLC veiklos
 • pradžios data yra 2014 metų pabaiga.
 • Klaipėdos VLC – projektas yra laikinai sustabdytas dėl klausimų, susijusių su žemės nuosavybe
 • neapibrėžtumu. Galima VLC veiklos pradžios data yra neapibrėžta.
 • Šiaulių VLC – yra parengti teritorijų planavimo dokumentai, yra atliktas projekto ekonominis ir finansinis vertinimas, kad projektas galėtų būti pripažintas valstybei svarbiu ekonominiu projektu ir įtrauktas į ES finansuojamų valstybės projektų sąrašą. Galima VLC veiklos pradžios data yra 2012 metų pirmas pusmetis.
 • Panevėžio VLC – kol kas nėra svarstomas.

Viešųjų logistikos centrų nauda:

 • Užtikrins efektyvia skirtingu transporto rūšių sąveiką,
 • Gerins transporto paslaugų kokybę,
 • Sukurs naujas darbo vietas,
 • Leis panaudoti modernias informacines technologijas,
 • Skatins vietinės transporto paslaugu rinkos plėtrą,
 • Sudarys pagrindą plėtoti visų rūšių pridėtinės vertės paslaugas,
 • Užtikrins mažoms įmonėms prieigą prie viešos paskirties transporto ir logistikos infrastruktūros,
 • Mažins neigiamą transporto poveikį aplinkai ir eismo saugumui,
 • Pritrauks užsienio investicijas.

Vilniaus VLC:

 • Steigėjas – AB „Lietuvos geležinkeliai” kartu su Vilniaus miesto savivaldybe;
 • Skirtas 460 ha sklypas;
 • Numatoma steigti šalia didžiausios Lietuvoje Vaidotų geležinkelio skirstymo stoties;
 • Netoliese bus tiesiamas Vilniaus išorinis pietinis aplinkkelis;
 • Įsikurs šalia IXB tarptautinio transporto koridoriaus.

Kauno VLC:

 • Steigėjas – AB „Lietuvos geležinkeliai”;
 • Įsikurs greta: Palemono geležinkelio kelyno, tarptautinio Kauno oro uosto, Kauno laisvosios ekonominės zonos bei svarbių I ir IX tarptautinių transporto koridorių;
 • Taps svarbia jungiamąja kelių, geležinkelių ir oro transporto tinklų grandimi, kuri įeis į bendrą Europos transporto tinklą.

Šiaulių VLC:

 • Steigėjas – Šiaulių miesto savivaldybė;
 • Numatoma steigti 218 ha teritoriją apimančiame Šiaulių pramonės parke, šalia I transporto koridoriaus atšakos IA;
 • Įsikurs netoli Šiaulių oro uosto;
 • Užtikrins geležinkelių, kelių, oro transporto bei šalia esančio pramonės parko sinerginę jungtį.

Materialas parengtas pagal LR susiesikiemo ministerijos ir Ernst & Young medžiagas.