Author: | Category: Transporto Naujienos, Transporto terminų žodynas |

Vairuotojo kortelė – tachografo kortelė

Vairuotojo kortelė – tachografo kortelė

Ši kortelė skirta identifikuoti vairuotoją ir kaupti duomenis apie vairuotojo darbo ir poilsio laikotarpius.

Vairuotojo kortelės atmintyje saugomi 28 dienų duomenys. Vairuotojo kortelė išduodama penkeriems metams. Vairuotojo korteles išduoda Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos. Jeigu vairuotojas praranda vairuotoja kortele, ji sugadinama ar blogai veikia, vairuotojas per 7 kalendorines dienas nuo kortelės praradimo, vagystes ar tos dienos, nuo kurios ji pradėjo blogai veikti ar kada pastebėta personalizavimo klaida, turi pateikti prašymą pakeisti vairuotojo kortelę. Vežėjas pateikus prašymą pakeisti vairuotojo kortelę, nauja kortelė išduodama per 5 darbo dienas.

Vairuotojas privalo naudoti savo asmeninę vairuotojo kortelę ir gali turėti tik vieną galiojančią vairuotojo kortelę.

Vairuotojo kortelė

Vairuotojo kortelė

Vairuotojas, praradęs užsienyje išduotą vairuotojo kortelę, prieš pateikdamas prašymą pakeisti šią kortelę Lietuvos Respublikoje, privalo oficialiu pranešimu informuoti kortelę išdavusią įstaigą apie prarastą kortelę. Draudžiama naudoti svetimą vairuotojo kortelę, taip pat negaliojančią ar sugedusią vairuotojo kortelę.

Vairuotojo kortelę būtina saugoti nuo aukštos temperatūros, fizinių pažeidimų ir stipraus elektromagnetinio lauko poveikio.