Author: | Category: Transporto Naujienos |

Turkija prisijungs prie Konvencijos dėl bendrosios tranzito procedūrosNuo š. m. gruodžio 1 d. prie Konvencijos dėl bendrosios tranzito procedūros (taip pat ir prie Konvencijos dėl prekybos prekėmis formalumų supaprastinimo) prisijungs Turkija.

Bendroji tranzito procedūra taikoma prekėms, gabenamoms tarp Europos Sąjungos valstybių narių, ELPA šalių (Norvegijos, Islandijos, Šveicarijos) bei nuo š. m. liepos 1 d. − Kroatijos. Ši procedūra taikoma vadovaujantis Europos Bendrijos ir ELPA šalių Konvencija dėl bendrosios tranzito procedūros, kuri buvo pasirašyta 1987 m. gegužės 20 d. Ši konvencija taikoma gabenant prekes tranzitu visų rūšių transportu, išskyrus jūrų transportą.

Transporto birža

Šaltinis: LR muitinė