Author: | Category: Transporto Naujienos |

Vyksta antrieji Šengeno vertinimai, dėmesio centre - policija Šiandien, lapkričio 12 d., Lietuvoje prasidėjo antrieji Šengeno vertinimai. Praėjo 5 metai nuo tada, kai mums dar tik siekiant narystės Šengeno erdvėje 2006 m. buvo vertinamas Lietuvos pasirengimas taikyti Šengeno teisyno reikalavimus policijos bendradarbiavimo srityje (atskirai 2007 m. vertintas pasirengimas Šengeno informacinės sistemos ir SIRENE padalinių veiklos srityje). Pagal narystės taisykles, kas penkerius metus pagal patvirtintą daugiametę programą atliekami pakartotiniai, vadinamieji antrojo mandato vertinimai, kurių metu daugiausia dėmesio skiriama patikrinti kaip efektyviai valstybė taiko Šengeno teisyno reikalavimus ir kokie pasikeitimai nuo buvusių vertinimų.

Vertinimų metu ekspertai kompleksiškai tikrina teisinę bazę, organizacines struktūras, techninius sprendimus ir kitus su vertinama veikla susijusius aspektus. Vertinimai vyksta remiantis klausimynais ir planiniais patikrinimais kompetentingose įstaigose. Ekspertai turi teisę apsilankyti pasirinktoje teritorinėje policijos įstaigoje – tai vadinamasis netikėtas patikrinimas, pats kurio rezultatai itin reikšmingi, kaip atskleidžiantis tikrąjį, nenudailintą  valstybės narės pasirengimą dirbti Šengeno erdvėje. Tokio patikrinimo tikimasi nemažu spinduliu aplink sostinę.  Tai pats rimčiausias iššūkis policijai, priverčiantis pasitempti iš esmės kiekvieną  teritorinę policijos įstaigą, kadangi ekspertai nėra apriboti renkantis kurią iš jų aplankyti ir tai gali būti net esanti toliausiai nuo Vilniaus.

Vertinimus vykdo Šengeno erdvės valstybių narių paskirti ir ES Tarybos Šengeno klausimų darbo grupėje patvirtinti ekspertai (kompetentingi specialistai iš erdvės valstybių). Vilniuje jų sulaukta net devynių.

Šengeno teisynas ir jo pagrindu sukurti instrumentai yra vienas iš svarbiausių Lietuvos policijos ginklų kartu su kitomis Europos valstybėmis kovoti su kylančiomis nusikalstamumo ir kitų teisės pažeidimų grėsmėmis bei užtikrinti jų prevenciją. Lietuvos policijos teritorinių įstaigų intensyviai vykdomi bendri patruliavimai su Latvijos ir Lenkijos kolegomis, reguliarus darbo grupių susitikimų bendriems veiksmams ir jų rezultatams aptarti organizavimas leidžia sudaryti sąlygas glaudžiam pasienio regionų policijos įstaigų bendradarbiavimui. Ypatingą Lietuvos policijos ryšį su Šengeno teisynu gali atskleisti ir tas faktas, kad padarę vieną užklausą policijos informacinėje sistemoje gauname atsakymus iš kelių duomenų bazių, įskaitant Šengeno informacinę sistemą.

Šengeno informacinės sistemos ir SIRENE padalinių veiklos vertinimai numatyti 2013 m. birželio mėnesį. Po to yra parengiami vertinimo raportai, kuriuose pateikiama ekspertų nuomonė apie valstybės pasirengimo atitikimą nustatytiems kriterijams ir rekomendacijos, kurias valstybė turi įgyvendinti, kad visiškai atitiktų nustatytus kriterijus. Vertinimo raportą tvirtina ES Taryba.

Lietuvos policija atsakingai vertindama artėjančių Šengeno policijos bendradarbiavimo vertinimų svarbą, tam intensyviai ruošdamasi ir suvokdama vertinimo misijos ekspertams tenkančias užduotis, sudarys visas galimybes jums įvertinti, kaip efektyviai Lietuvoje taikomos Šengeno teisyno nuostatos policijos bendradarbiavimo srityje. Pabaigę darbą Lietuvoje, ekspertai lankysis Latvijoje bei Estijoje.

Šaltinis: Policijos departamentas

Panašūs straipsniai

Vokietijos piliečio automobilyje aptikta kontrabandinių rūkalų

Iš dviejų „VW Passat“ automobilių muitininkai ištraukė cigarečių už 40 tūkst. litų