Author: | Category: Transporto Naujienos |

Lietuvos darbo biržos prognozės rodo, kad 2013 m. transporto ir saugojimo srityse gali būti sukurta apie 2400 naujų darbo vietų. Scania nuotr.

Lietuvos darbo biržos prognozės rodo, kad 2013 m. transporto ir saugojimo srityse gali būti sukurta apie 2400 naujų darbo vietų. Scania nuotr.

Kiekvienam darbdaviui svarbus kompetentingų darbuotojų klausimas, todėl Lietuvos darbo birža atliko analizę, kokios darbo rinkos tendencijos vyraus 2013 m.

Lietuvos darbo biržos prognozės rodo, kad 2013 m. transporto ir saugojimo srityse gali būti sukurta apie 2400 naujų darbo vietų. Pagal daugiausiai planuojamų naujų darbo vietų steigimo reitingą, transporto ir saugojimo sektorius yra penktoje vietoje po apdirbamosios gamybos, statybos, prekybos, žemės ūkio sektorių.

Tolimųjų reisų vairuotojai turės daugiausiai galimybių įsidarbinti

Apie tolimųjų reisų  vairuotojų trūkumo problemą kalbama ne vienerius metus. Kaip neseniai yra sakęs asociacijos „Linava“ prezidiumo narys Antanas Kačinskas,

tai rimta problema, kuri nuolat aštrėja. „Mano nuomone, ji išsispręstų tik tuomet, jei jauni lietuvaičiai norėtų tapti vairuotojais. Deja, šiuo metu vairuotojais dažniau nori tapti vyresnio amžiaus žmonės, kurie persikvalifikuoja iš kitų profesijų”.

Kiekvienais metais Lietuvos darbo birža atlieka tyrimą, kuriame dalyvauja darbdaviai, atsakymai į klausimus apie verslo perspektyvas, darbo vietų steigimą ir likvidavimą įmonėse.  Rezultatų analizė leido numatyti darbo rinkos tendencijas bei parengti šalies ir apskričių įsidarbinimo galimybių barometrus 2013 metams. Čia pirmauja tolimųjų reisų vairuotojo profesija. Tai reiškia, kad daugiausiai galimybių įsidarbinti 2013 m. turės būtent šios profesijos atstovai.

Didesnis darbdavių dėmesys turi būti skiriamas darbo vietos kokybei

Kasdienine darbdavių būtinybe tampa turimų darbuotojų nuolatinis motyvavimas, investavimas į jų kvalifikacijos kėlimą, darbo aplinkos gerinimą. Tyrimas atskleidė, kad verslo įmonių pasirinktos priemonės kaip išsaugoti turimus darbuotojus bei prisivilioti naujus sukurtoms darbo vietoms užimti bus nukreiptos į darbo vietų kokybės gerinimą. Siūlomas darbo užmokestis, darbo sąlygos, socialinės garantijos lems darbo vietos užpildymo galimybes.

Be to,ryškėjant struktūriniam nedarbui reikės stiprės konkurencija dėl darbuotojų, keis darbdavių požiūrį į vyresnio amžiaus darbuotojus, ilgalaikius bedarbius, neįgaliuosius ir kitus sunkiau į darbo rinką integruojamus asmenis.

Šaltinis: Linava