Author: | Category: Transporto Naujienos, Transporto terminų žodynas |

a)      sąvoka “TIR procedūra” – tai krovinių gabenimas nuo išvykimo muitinės įstaigos iki paskirties muitinės įstaigos pagal TIR procedūrą, nustatytą šioje konvencijoje;

b)      sąvoka “importo ir eksporto muitai ir mokesčiai” – tai visi muitai ir kiti mokesčiai bei kitos išlaidos, susijusios su krovinių įvežimu arba išvežimu, išskyrus mokesčius ir rinkliavas, kurių suma apribota apytikslėmis suteiktų paslaugų išlaidomis;

c)      sąvoka “kelių transporto priemonė” – tai ne tik variklio varoma transporto priemonė, bet ir bet kokia priekaba ar puspriekabė, tempiama tokios transporto priemonės;

d)      sąvoka “autotraukinys” (transporto priemonių sąstatas) – tai sukabintos transporto priemonės, kurios važiuoja kaip vientisas junginys;

e)       sąvoka “konteineris” – tai transporto įrenginys (narvas, nuimamoji cisterna ar kita panaši konstrukcija), kuris:

i)         sudaro visiškai arba iš dalies dengtą talpyklą kroviniams gabenti,

ii)         gana stiprus ir tinka daugkartiniam naudojimui,

iii)        specialiai sukonstruotas palengvinti krovinių gabenimą vienu ar kelių rūšių transportu be tarpinio jų perkrovimo,

iv)         sukonstruotas taip, kad būtų lengviau jį perkelti iš vienos transporto rūšies į kitą,

v)          sukonstruotas taip, kad jį būtų galima lengvai pakrauti ir iškrauti,

vi)         turi ne mažesnę kaip 1 m3 talpą;

“nuimamieji kėbulai” taip pat yra konteineriai;

f)   sąvoka “išvykimo muitinė” – tai bet kuri Susitariančiosios Šalies muitinė, kurioje prasideda viso krovinio arba jo dalies tarptautinis gabenimas pagal TIR procedūrą;

g)  sąvoka “paskirties muitinė” – tai bet kuri Susitariančiosios Šalies muitinė, kurioje baigiamas viso krovinio arba jo dalies tarptautinis gabenimas pagal TIR procedūrą;

h)  sąvoka “en route muitinė” – tai bet kuri Susitariančiosios Šalies muitinė, per kurią autotransporto priemonė, autotraukinys ar konteineris įvežamas arba išvežamas pagal TIR procedūrą;

j)   sąvoka “asmuo” – tai fizinis ir juridinis asmuo;

k)  sąvoka “sunkiasvoris arba nestandartinio dydžio krovinys” – tai bet koks sunkus ar didelis krovinys, kuris dėl savo svorio, dydžio ar pobūdžio paprastai negabenamas dengta transporto priemone arba konteineriu;

l)  sąvoka “garantinė asociacija” – tai asociacija, kurią Susitariančiosios Šalies muitinės tarnybos pripažino asmenų, taikančių TIR procedūras, garantu.