Author: | Category: Transporto Naujienos |

TIR sistema

TIR sistema

Vadovaujantis Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos LINAVA prezidiumo 2003 m. balandžio mėn. 30 d. patvirtintų Priėmimo ir dalyvavimo TIR garantinėje sistemoje bei šalinimo iš jos taisyklių 18 punkto nuostatomis, įmonės – TIR garantinės sistemos narės kasmet iki gruodžio 31d. asociacijos LINAVA TIR departamentui (Jankiškių 41, Vilnius) arba visuose regioniniuose skyriuose privalo pateikti:

Akcinės (uždarosios akcinės ) bendrovės:

– raštą iš įmonės apie visus akcininkus, nurodant jų vardus, pavardes, asmens kodus bei turimų akcijų kiekį (% arba skaičius);

– raštą, patvirtintą įmonės vadovo parašu ir apvaliu antspaudu, kuriame nurodomi ne daugiau kaip 3 įmonės darbuotojai, įgalioti pirkti TIR knygeles (nurodomi šių darbuotojų vardai, pavardės, parašų pavyzdžiai ir  asmens kodai). Asmuo, įgaliojamas pirmą kartą, privalo išlaikyti mokomąjį kursą “TIR konvencijos reikalavimai ir muitinio tranzito sistema”.

Individualios įmonės:

– raštą, patvirtintą įmonės vadovo parašu ir apvaliu antspaudu, kuriame nurodomi ne daugiau kaip 3 įmonės darbuotojai, įgalioti pirkti TIR knygeles (nurodomi šių darbuotojų vardai, pavardės, parašų pavyzdžiai ir  asmens kodai). Asmuo, įgaliojamas pirmą kartą, privalo išlaikyti mokomąjį kursą “TIR konvencijos reikalavimai ir muitinio tranzito sistema”.

Panašūs straipsniai:
TIR konvencija! Kas tai yra?
TIR konvencijos sąvokų apibrėžimas
Rytų Europos vežėjai derino veiksmus Varšuvoje