Įsigaliojo vairuotojų liudijimų išdavimo tvarkos aprašo pakeitimai

Paskelbė   Transporto Naujienos

Įgyvendinant 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1072/2009 dėl bendrųjų patekimo į tarptautinio krovinių vežimo kelių transportu rinką taisyklių 5 straipsnio nuostatas, nuo 2011 m. gruodžio 4 d. įsigaliojo vairuotojų liudijimų išdavimo tvarkos pakeitimai, patvirtinti Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2011 m. lapkričio 28 d. įsakymu… Skaityti daugiau