Sunkiasvorių ir/ar didžiagabaričių transporto priemonių, registruotų užsienio valstybėse, kontrolė gegužės mėnesį

Paskelbė   Transporto Naujienos

Inspekcijos pareigūnai, 2011 m. gegužės mėn. kontroliuodami, ar transporto priemonių bendroji masė, ašies ir (ar) ašių grupės apkrova ir (ar) matmenys su kroviniu ar be jo neviršija leidžiamos, nustatė, kad 21 užsienio valstybėse registruotos sunkiasvorės ir (ar) didžiagabaritės transporto priemonės vairuotojas važiavo be leidimo: 10 transporto priemonių viršijo leidžiamą bendrąją masę,  11 – leidžiamą ašies… Skaityti daugiau