CEMT – ETMK leidimai

Paskelbė   Transporto terminų žodynas

Ši Konvencija taikoma kelių transporto priemonėmis vežamo krovinio už užmokestį sutarčiai, kai krovinio siuntėjas ir gavėjas yra skirtingų šalių teritorijose ir kai bent viena iš jų yra Konvencijos narė. Ši Konvencija taikoma nepriklausomai nuo sutartį pasirašančių šalių gyvenamosios vietos ir tautybės. ETMK (Europos transporto ministrų konferencijos)  leidimas – tarptautinio krovinių vežimo leidimas, suteikiantis teisę vežti krovinius… Skaityti daugiau