Elektroniniai TIR knygelės duomenys

Paskelbė   Transporto Naujienos, Transporto terminų žodynas

Visi Europos Sąjungos ir trečiųjų šalių vežėjai, gabenantys krovinius į Bendriją ir iš jos, nuo 2009 m. sausio 1 d., vadovaujantis 2008 m. lapkričio 17 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1192/2008 reikalavimais, TIR knygelės duomenis privalo pateikti muitinei ir elektroniniu būdu. Muitinei siunčiami elektroniniai TIR knygelės duomenys turi atitikti Bendrijos muitinės kodekso įgyvendinimo nuostatų (Komisijos… Skaityti daugiau