Author: | Category: Transporto Naujienos |

JVokietija - savaitinis poilsis sunkvežimiuoseau kelis mėnesius Vokietijoje draudžiama praleisti 45 val. trukmės savaitinį poilsį sunkvežimio kabinoje. Atliekami pirmieji patikrinimai, nors teisinė situacija vis dar nėra aiški.

Esant neužtikrintumui, kyla klausimas, kaip vertinti tokio pobūdžio patikrinimus poilsio metu. 2015 m. Vokietijos transporto žurnalo „Verkehrsrundschau” straipsnyje Vokietijos federalinės krovinių vežimo tarnybos (BAG) atstovas spaudai Horst Roitsch teigia, kad poilsį nutraukia patikrinimas:

„Pagal 2002/15/EB Direktyvos 3 straipsnį teisine prasme su policijos, muitinės ir imigracijos reikalais susijusių formalumų tvarkymas turi būti atliekamas darbo metu”. Jei vairuotojas tikrinamas kompetentingų institucijų savo poilsio metu, tai trikdo jo poilsį. Anot atstovo spaudai, siekiant laikytis teisės aktų reikalavimų, pertraukto poilsio laiko negalima tęsti, jį reikia pradėti iš naujo.

Kol kas dar nėra teisiškai patvirtinto sprendimo, leidžiančio to išvengti. Kita vertus, su šia nuomone nesutinka keletas apklaustų policijos ir BAG tarnybos tikrintojų. Remiantis olandų žurnalo „Truck Star“pranešimais,

https://truckstar.nl/drie-boetes-controleactie-cabinekamperen-aan-duitse-a3/

ir lenkų tinklaraščiu 40ton.net

http://40ton.net/kary-45-godzinny-odpoczynek-kabinie-niemcy-sprawdzali-kierowcow-parkingu-przy-a3/

atlikus pirmuosius patikrinimus „Medenbach” greitkelio aptarnavimo zonoje (A3 šalia Vysbadeno), buvo paskirta baudų.

Būtina atsižvelgti į tai, kad federaliniai pareigūnai susiduria su didžiuliu visuomenės spaudimu. Jau kelis mėnesius šio draudimo šalininkai reikalavo patikrinimų ir siekė apjungti šią problemą su bendru automobilių stovėjimo vietų trūkumu Vokietijos greitkeliuose. Kartais buvo sukuriamas neteisingas įspūdis, kad nuolat tikrinant ir baudžiant tuos asmenis, kurie praleidžia transporto priemonės kabinoje visą poilsio savaitę, būtų galima išspręsti ir parkavimo vietų problemą Vokietijos greitkeliuose. Kita vertus, kritikai niekada nepraleis progos susieti tinkamo viešbučių tinklo nebuvimo su saugia sunkvežimių stovėjimo aikštele.

Atsižvelgiant į dviprasmišką įstatymo formuluotę, taip pat atsiranda skirtingų teisinių interpretavimų, dėl ko konkrečiai turėtų būti atsakingi vairuotojai. Kai kurie laikosi nuomonės, kad be jokių abejonių reikia bausti tik vairuotojus, kurie jau prieš savaitgalį kabinoje praleido sutrumpintą savaitinio poilsio laiką. Jie tvirtina, kad negalima svarstyti kitų problemų, nes aptariamas poilsio laikas galėtų būti laikomas sutrumpintu savaitiniu poilsio laiku, kurį jiems leista praleisti kabinoje. Štutgarto Pramonės ir prekybos rūmų (IHK) teigimu, sutrumpintas savaitinis poilsio laikas taip pat gali trukti ilgiau nei 45 val., tačiau teisiškai tėra reikalaujama, kad poilsis truktų bent 24 val. be pertraukos.

Kita vertus, mūsų apklausti BAG tarnybos tikrintojai iš Badeno-Viurtembergo ir Heseno federalinių valstybių mato šią teisinę situaciją šiek tiek kitaip: tie vairuotojai, kurie sustoja ilgiau nei 45 val., turi turėti ne sutrumpintą, o įprastinį savaitinio poilsio laiką. Jei patikrinimo metu būtų nustatyta, kad vairuotojas praleido savo poilsio laiką kabinoje, iš jo ir jo vadovo būtų reikalaujama susimokėti baudą. Teisiškai tai yra keblus klausimas, todėl prieš apmokant baudą susijusiems asmenims rekomenduojama kreiptis dėl teisinės konsultacijos.

Taip pat teiravomės tikrintojų, kokią įtaką patikrinimas turi savaitinio poilsio laiko pertraukimui. Galiausiai patikrinimo metu vairuotojas yra vis dar įpareigotas bendradarbiauti su tikrintojais. Mūsų apklausti tikrintojai teigė, kad tikrinimai neįsiterpia į poilsio pertrauką, nes tai yra tik įprastinis pokalbis. Pasiteiravau vieno iš pareigūnų, ką jis sakytų, jei aš apklausčiau jį jo laisvu nuo darbo metu apie įstatymais numatytus vairavimo ir poilsio laikotarpius. Jis pripažino, kad tokioje situacijoje jis gali neturėti jokio noro bendrauti ir mieliau atsakytų į klausimus darbo metu.

Žinoma, policija ir BAG tarnyba turi teisę tikrinti sunkvežimių vairuotojus jų poilsio metu. Iki šiol jie paprastai atsisakydavo tai daryti. Tai buvo tiesiog nemandagu ir nepagarbu, o ne dėl to, kad tai būtų neleistina daryti. Savo ruožtu laisvalaikiu tikrinamas vairuotojas turi teisę iš karto prasidėjus patikrinimui nustatyti savo tachografą kaip prasidėjusį darbo laiką. Mūsų nuomone, remiantis BAG tarnybos spaudos atstovo aukščiau išsakyta mintimi, vairuotojas netgi privalo tai padaryti. Tačiau net, jei jis neprivalo to daryti, jis visada turi teisę taip pasielgti. Savaitinio poilsio atveju tai taip pat gali padėti jam sutaupyti nemažą pinigų sumą. Tai iliustruojantis pavyzdys.

Du vairuotojai atvažiavo sunkvežimiais į greitkelio aptarnavimo zoną sekmadienį 1 val. nakties ir pradėjo savo savaitinį poilsio laiką. Sekmadienio vakare 20 val. prie jų priėjo tikrintojai ir paklausė, kiek laiko jie jau čia stovi ir kada turėtų išvykti. Pirmasis vairuotojas pateikia teisingą informaciją, kad jis ketina tęsti vairavimą 22 val. Dėl to jis gauna 500 eurų, o jo vadovas – 1500 eurų baudą. Kita vertus, antrasis vairuotojas paklausia tikrintojo, ar jis nori išgirsti šią informaciją asmeniškai ar kaip pareigūnas. Kadangi pareigūnas sąžiningai paaiškina, kad tai yra patikrinimas ir jam oficialiai reikia šios informacijos, antrasis vairuotojas pertraukia pokalbį, parodydamas, kad pirmiausia jis turi perjungti savo tachografą į darbo laiką. Tai reiškia, kad jis turėjo tik 43 val. darbo pertrauką. Tad, mūsų nuomone, jis negali būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn, kaip praleidęs 45 val. poilsio laiko kabinoje, nes 45 val. dar nepraėjo. Tad jį pareigūnai gali priversti susimokėti tik už dvi trūkstamas valandas. Tai kainuoja tik 120 eurų ir tik tada, kai jis praleido sutrumpintą savaitinio poilsio laiką praėjusią savaitę, o tokiu atveju jis iš viso negali gauti baudos. Vis dėlto, jeigu jis turi susimokėti 500 eurų, o jo vadovas – 1500 eurų baudą už kabinoje praleistas 43 val., jiems abiems gali būti naudinga kreiptis į teismą.

Be to, nei vienas vairuotojas neprivalo nurodyti, kur jis praleido praėjusios savaitės poilsio laiką. Tai įrodyti tenka policijai. Jeigu vairuotojas buvo užsienyje pastarosiomis savaitėmis, negali būti paskirta jokia bauda, net jeigu vairuotojas būtų praleidęs paskutines poilsio dienas kabinoje. Vokietijos policija negali priversti jo sumokėti baudą, nes tai galima padaryti tik tada, jei pažeidimas įvyko Vokietijoje.

Kiti vairuotojai, pavyzdžiui, atvykstantys iš Baltarusijos, Ukrainos, Turkijos, Makedonijos, Serbijos, Bosnijos, Juodkalnijos ar Albanijos, lieka tai pat nebaudžiami. Jeigu jie važiuoja tarpvalstybiniu maršrutu, jiems galioja AETR sutartis (Europos šalių susitarimas dėl tarptautinių kelių transporto priemonių ekipažo). Tai reglamentuoja beveik viską, kas analogiška ES reglamentui 561/2006, tačiau ne draudimą praleisti įprastinį savaitinį poilsio laiką kabinoje. Šiame kontekste Vokietijos įstatymų leidėjas nurodo tik ES potvarkį – atrodo, kad paprasčiausiai buvo pamirštas tikrinimų įtraukimas pagal AETR.

Keturi Lietuvos vairuotojai taip pat liko nenubausti aukščiau minėto patikrinimo metu, įvykusio vieną rugsėjo mėnesio sekmadienį Heseno valstijos Vysbadeno greitkelio aptarnavimo zonoje. Vairuotojai sėdėjo kartu ir valgė šalia sunkvežimio priekabos. Priėję BAG tikrintojai paklausė, kuriam vairuotojui priklausė kiekviena transporto priemonė. Visi keturi angliškai atsakė: „Nesuprantu”. BAG tikrintojams nepavyko susikalbėti. Po to jie išsikvietė į pagalbą greitkelio policiją, kurių nuovada buvo šioje aptarnavimo zonoje. Tačiau policija negalėjo suteikti jokios administracinės pagalbos ir BAG tikrintojai turėjo atsitraukti nieko nepasiekę.

Išvada: skirtingos teisinės draudimo interpretacijos dėl savaitinio poilsio laiko praleidimo sunkvežimyje vis dar bus tęsiamos tol, kol pirmosios paveiktos šalys nenuginčys savo baudų, nenueis į teismą ir neatliks visų teisinių procesų. Tik teismas gali priimti sprendimą aukščiausiu lygiu, kuris suteiks aiškumo ir teisinio užtikrintumo. O iki tol patikrinimo metu atminkite: „Tyla – gera byla, neleidžianti patirti papildomų išlaidų“.

Paregnta pagal Portatio materialą, kuri gali rasti čia