Author: | Category: Transporto Naujienos, Transporto terminų žodynas |

photo-dictionary.com

Logistikos sistemą sudaro transportavimas, sandėliavimas ir saugojimas, atsargų įpakavimas bei priežiūra, atsargų kontrolė, užsakymų vykdymas, klientų aptarnavimas, gamyklų ir sandėlių išdėstymas, atsargų paskirstymas, pirkimas, grąžintų prekių valdymas, atliekų surinkimas ir panaudojimas.

Į sandėlių logistiką dažnai žiūrima ne kaip į savarankišką,, bet kaip į realizavimui priskiriamą aprūpinimo sritį. Dėl didelės svarbos klientams optimaliai tiekiant medžiagas, sandėliai yra reikšmingas savarankiškas logistikos komplekso padalinys.

Sandėlis suprantamas kaip vieta medžiagų atsargoms, kurios nedaro tiesioginės įtakos gamybai. Turimos medžiagos laiko požiūriu yra panaudojamos vėliau.

Sandėliavimas siaurąja prasme atlieka funkciją -laiko perdengimą tarp turimų medžiagų ir poreikių. Sandėliavimo procesas prasideda medžiagų priėmimu ir baigiasi gaminių išdavimu į gaminių arba persiuntimo sandėlį.

Sandėlių logistikos uždavinys -sukurti visų sandėliavimo rūšių atrinkimo, taip pat krovinių gabenimo (pradedant prekių gavimu, jų judėjimu per visas gamybos pakopas ) sistemą iki pat prekių išdavimo.

Šiam uždaviniui įvykdyti didelę reikšmę turi optimalus nematerialių logistikos priemonių įdiegimas.

Idealiu atveju logistika turėtų daryti įtaką sandėliavimui, kad jis atitiktų srauto principus, tačiau dėl nedaugelio išimtinių atvejų tai nėra įmanoma. Tačiau logistika, šiuo atveju sandėlių logistika, gali turėti įtaką, kad kiek įmanoma optimaliau būtų atliktos sandėliavimo funkcijos.

Svarbiausios sandėlių logistikos sritys ir uždaviniai yra tokie:

  • sandėlių strategija;
  • sandėlių funkcija;
  • sandėlių rūšys;
  • sandėlių išdėstymo vietos;
  • judėjimas sandėlių išorėje ir viduje;
  • sandėlių kaštai;
  • sandėlių administravimas ir tvarkymas;
  • sandėlių sistema.

Transportavimo išlaidų mažinimas

Optimizuotas logistinis procesas žymiai sumažina transportavimo išlaidas. Be to, šis procesas sudaro geresnes sąlygas siuntėjui laiko, produkcijos kokybės ir transportavimo kokybės atžvilgiu. Gavėjui suteikia stipresnę poziciją konkurencinėje kovoje dėl greito ir efektyvaus produkcijos pristatymo.

Bendra išlaidų suma gali būti mažinama tiek transportavimo, tiek sandėliavimo bei saugojimo išlaidų atžvilgiu. Transportavimo išlaidos mažėja didėjant pervežamų krovinių apimtims. Todėl yra reikalinga kiekvienu atskiru atveju apskaičiuoti, kad padidinus atsargų pervežimo apimtis, jų sandėliavimo bei saugojimo išlaidos nepadidėtų tiek pat ar net daugiau negu sumažėjo pervežimo išlaidos.