Author: | Category: Transporto Naujienos, Transporto terminų žodynas |

Sandėlių logistika - sandėliavimasSandėliavimas, logistikoje sandėliavimas suprantamas kaip sandėliavimo sistemos, kurioje turi kur kas platesnę prasmę, funkcionavimas. Sandėliavimo sistema yra vadinama visuma techninių, organizacinių ir informacinių priemonių, kuriomis atliekamas produkcijos priėmimas, sandėliavimas, paruošimas išduoti ir išdavimas pristatymui į vartojimo vietas. Ši sistema daugiausia vykdo dvi funkcijas: yra kaip buferis medžiagų ir priekių srauto sistemoje ir kaip tranzito pakopa, kurioje atgabenti kroviniai yra iškraustomi, performuojami ir, jei reikia, papildomos jų atsargos.

Sandėliavimo proceso skirtumai ypač išryškėja apsirūpinimo (medžiagų ir žaliavų) ir distribucijos (pagamintos produkcijos) sandėliuose. Apsirūpinimo sandėlių pajėgumai orientuojami į gamybos poreikius. Distribucijos sandėliai orientuojami pagal jų pasirengimą tiekti gatavą produkciją. Tokios sandėlių ūkio funkcijos kaip priekių atvežimas, kontrolė, prekių judėjimas, sandėliavimas, rūšiavimas ir atranka, prekių išdavimas, priklauso nuo sandėlio tipo.

Sandėliavimo sistemai turintys įtakos veiksmai

  • Funkcinė tam tikrų sandėlių orientacija
  • Vieta
  • Sandėliavimo pajėgumas
  • Sandėlio investicijos ir finansavimas
  • Sandėliavimo sistemos suplanavimas
  • Sandėliavimo procesai
  • Sandėlio ūkio tvarkymas ir sandėlio atsargos

Straipsnis paruoštas pagal B. Albrovirnės, Logistikos mokymo priemonė

Autorius: Denis Pašala

Panašūs straipsniai: