Author: | Category: Transporto Naujienos |

Vilniaus miesto savivaldybės Taryba pritarė Viešosios įstaigos „Vilniaus logistikos parkas“ (VLP) steigimui. Toks parkas – tai vieta, kurioje vykdomos ūkinės komercinės veiklos, susijusios su transportu, logistika, prekių paskirstymu įvairių operatorių komerciniais pagrindais.

AB Lietuvos geležinkeliai, vykdydama Intermodalinio terminalo Vilniaus logistikos parkas statybos šalia Vaidotų geležinkelio stoties projektą, atliko galimybių studiją, kaštų naudos analizę ir parengė paraišką Europos Sąjungos finansavimui gauti.

Įsteigus VšĮ „Vilniaus logistikos parkas“ bus užtikrintas Europos Sąjungos Sanglaudos fondo finansavimas Vilniaus logistikos parko statybai. Remiantis VLP galimybių studijoje atliktais skaičiavimais logistikos parkas iš žemės sklypų nuomos ir iš surenkamų mokesčių Savivaldybei generuotų daugiau kaip po 3 mln. Lt pajamų per metus. Pagal ES metodiką buvo suskaičiuota ir visa Vilniaus VLP projekto socialinė-ekonominė nauda, kuri per projekto gyvavimo laikotarpį, tai yra per 30 metų, siektų iki 340 mln. Lt.

„Logistikos parko steigimas – tai optimaliausias būdas suteikti žemės sklypus privačioms kompanijoms, kurios, vykdydamos veiklą, uždirbtų papildomų pajamų tiek Savivaldybės, tiek Lietuvos biudžetui, tiek bendrovei „Lietuvos geležinkeliai“. Be to, įrengus tokį parką sudarysime geresnę aplinką investuotojams – bus parengta infrastruktūra kompanijoms įsisteigti paruoštuose sklypuose“, – sakė Vilniaus meras Artūras Zuokas.

Pasak mero, Vilniaus logistikos parkas bus statomas šalia Pietinio aplinkkelio, todėl atsiras galimybė nukreipti sunkiųjų transporto priemonių srautus nuo miesto centro. Be šios naudos, logistikos parke bus sukurta apie 1300 naujų darbo vietų.

VLP plėtra numatyta keliais etapais – pirmame etape bus pastatytas terminalas su visa reikalinga komunikacijų infrastruktūra, kituose etapuose – suformuoti žemės sklypai, skirti operatorių komercinei veiklai – sandėliavimo, krovimo, muitinės, automobilių saugojimo, draudimo ir kitoms paslaugoms.

Šiuo metu rengiami teritorijų planavimo ir poveikio aplinkai vertinimo dokumentai, o 2012 m. I pusmetį prasidės techninio projekto rengimo ir infrastruktūros statybos darbai. Šiuo metu jau yra parengti ir paruoši skelbimui Vilniaus VLP techninio projekto parengimo paslaugų pirkimo konkurso dokumentai.

Tarp AB „Lietuvos geležinkeliai“ ir penkių stambių kompanijų jau pasirašyti ketinimų protokolai. Tai rodo, kad jau yra suinteresuotų kompanijų įsikurti VLP ir ten pradėti komercinę veiklą.

Bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ valdyba jau praėjusių metų gruodį priėmė sprendimą dėl viešosios įstaigos „Vilniaus logistikos parkas“ steigimo bei 470 tūkst. Lt neprocentinės paskolos suteikimo veiklos pradžiai finansuoti

 

Šaltinis: Vilniaus savivaldybės informacija