Author: | Category: Įdomūs straipsniai, Transporto Naujienos |

Lankstinukas - Pavojingi kroviniai. Vairvaimas ir poilsi.

Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos, įgyvendindama Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimo Nr. 511 „Dėl institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo“ nuostatas, siekdama geresnio priežiūros reikalavimų suprantamumo, lengvo ir patogaus prieinamumo, tinkamo ūkio subjektų konsultavimo ir metodinės pagalbos teikimo, įvertinusi dvi kuruojamas rizikingiausias eismo saugumo užtikrinimo sritis: pavojingųjų krovinių vežimą bei vairavimo ir poilsio režimą, parengė informacinį lankstinuką „Pavojingi kroviniai. Vairavimas ir poilsis“ (toliau – lankstinukas).
Lankstinuke pateikta su saugiu krovinių ir keleivių gabenimu susijusi informacija, aktuali vairuotojui:
–  pavojinguosius krovinius vežančios transporto priemonės vairuotojui keliami reikalavimai, pavojingųjų krovinių klasės ir pavojaus ženklai, saugos reikalavimai;
–  vairavimo trukmių, pertraukų ir poilsio laikotarpių taisyklės vairuotojams, vežantiems keleivius ir krovinius visuomeniniam naudojimui skirtais keliais.
Lankstinukas bus įteikiamas vairuotojams kelių transporto priemonių kontrolės keliuose vykdymo ir administracinių paslaugų teikimo metu.
Lankstinuke yra panaudotos šiuolaikinės technologijos priemonės – QR kodai, kuriais pasinaudojus galima patogiau rasti informaciją, susijusią su pavojingųjų krovinių vežimu bei vairavimo ir poilsio režimu.

Lankstinką galite rasti čia

Šaltinis: VKTI