Author: | Category: Transporto Naujienos |

Inspekcija parengė ir Lietuvos Respublikos Seimo Teisės aktų projektų informacinės sistemos Projektų registravimo posistemyje (TAPIS) paskelbė Inspekcijos viršininko įsakymo „Dėl 2012 metų užsienio valstybių leidimų vykdyti tarptautinį krovinių vežimą keliais išdavimo tvarkos“ projektą. Šiuo įsakymu bus nustatoma 2012 metų užsienio valstybių leidimų vykdyti tarptautinį krovinių vežimą keliais išdavimo tvarka.

     Inspekcija prašo visuomenės ir jai atstovaujančių organizacijų atstovų pastabas ir pasiūlymus dėl šio teisės akto projekto pateikti Lietuvos Respublikos Seimo Teisės aktų projektų informacinės sistemos Projektų registravimo posistemio (TAPIS) srityje „Pateikite pastabas ir pasiūlymus dėl šio teisės akto projekto“ iki 2011 m. gruodžio 23 d.

Šaltinis: Valstibinė Kelių Transporto Inkspekcija