Author: | Category: Transporto Naujienos |

Ekspeditorius – tai transporto architektas, kuris parenka ir pasiūlo klientui kaip greitai, saugiai ir kuo mažesniais kaštais pargabenti krovinį. Žaibišku greičiu besivystantis transporto ekspedicinis verslas reikalauja ypatingo lankstumo ir kvalifikacinių sugebėjimų tam, kad išlaikytų nenutrūkstamą tiekimo grandinę.

Lietuvos nacionalinė ekspeditorių asociacija „LINEKA“, siekdama išlaikyti Lietuvos transporto pramonės profesionalumą, kartu su Tarptautine teisės ir verslo aukštąja mokykla (TTVAM), organizuoja kvalifikacijos kėlimo kursus FIATA ekspeditoriaus diplomui gauti.

Asociacija „LINEKA“ jau nuo 1994-ųjų metų yra Tarptautinės ekspeditorių asociacijų federacijos FIATA narė. FIATA yra pasaulyje didžiausia transporto sektoriaus nevyriausybinė organizacija, kurios tikslai tarptautiniu mastu vienyti ekspedijavimo industriją, atstovauti, remti ir ginti industrijos interesus bei pagerinti ekspeditorių teikiamą paslaugų kokybę.

1998 metais pasauliniame FIATA kongrese Sidnėjuje asociacijai „LINEKA“ buvo įteiktas FIATA sertifikatas, suteikiantis teisę organizuoti mokymus tarptautiniam FIATA ekspeditoriaus diplomui gauti. Mokymų programa, pagal FIATA standartus, turi būti atnaujinama ir kas ketveri metai pakartotinai akredituojama. 2010-ųjų metų spalio mėnesį, FIATA pasauliniame kongrese, Bankoke, asociacija „LINEKA“ akreditavo virš 500 akademinių valandų išplėstą mokymų programą, apimančią 15 skirtingų modulių. Kiekvieną modulį sudaro teorinės paskaitos, seminarai-praktikumai, atvejų analizė, bei individualus klausytojo darbas. Modulis baigiamas egzaminu.

Modulių turinys:

Modulis I. Bendros žinios apie transporto sistemą.
Modulis II.
Tarptautiniai finansai, apskaita ir mokesčiai.
Modulis III. Atsakomybės draudimas
Modulis IV.
Muitinės veikla
Modulis V.
Tiekimo grandinė
Modulis VI.
Sandėlių veikla ir sandėliavimas
Modulis VII.
Logistikos centrai
Modulis VIII.
Kelių transportas
Modulis IX.
Geležinkelių transportas
Modulis X.
Vandens transportas
Modulis XI.
Oro transportas
Modulis XII.
Multimodalūs, intermodalūs vežimai
Modulis XIII. Ypatingų krovinių vežimas
Modulis XIV. Informaciniai srautai logistikoje
Modulis XV. Sauga ir saugumas

Bendra mokymų programos trukmė – 12 mėnesių. Paskaitos vyks kas tris savaites – antradieniais, trečiadieniais ir ketvirtadieniais nuo 8.30 iki 17.30 val., TTVAM patalpose, Laisvės pr. 58, Vilnius.

FIATA diplomas suteikia ekspeditoriui aukščiausią tarptautinę kvalifikaciją. Tai yra asmeninis (skiriamas ne įmonei, o darbuotojui) diplomas, išrašomas Ciuriche. 1996-2010 metų laikotarpiu FIATA ekspeditoriaus diplomų pasaulyje yra išduota 6599. Lietuvoje šį tarptautinio pripažinimo kokybės sertifikatą turi virš 100 ekspeditorių.

FIATA diplomas gaunamas tik išklausius visų 15 modulių kursą, išlaikius egzaminus, pagal kiekvieno modulio programą, bei parašius baigiamąjį darbą.

Taip pat klausytojams suteikiama galimybė (susidarius 8-10 asmenų grupei) studijuoti ir atskirus modulius. Sėkmingai išlaikius pasirinkto modulio egzaminą, išduodamas TTVAM serifikatas. Modulius dėsto patyrę transporto srities specialistai-praktikai bei aukštos kvalifikacijos Tarptautinės teisės ir verslo aukštosios mokyklos dėstytojai.

Kvalifikacinių kursų programa FIATA ekspeditoriaus diplomui gauti yra skirta transporto įmonių aukštesnio lygio vadovams, vadybininkams, vedantiesiems specialistams bei kitiems praktikams iš ekspedicinių įmonių, turintiems gerą praktinę patirtį vietinio ir tarptautinio ekspedijavimo versle.

Šaltinis: LNEA „LINEKA“