Author: | Category: Transporto Naujienos |

Nuo 2011 m. liepos 11 d. visos naujos N2 (virš 7,5 t), N3, O3 ir O4 klasių transporto priemonės (išskyrus puspriekabių vilkikus ir nekomplektines transporto priemones) turės būti paženklintos šviesą atspindinčiomis juostomis – matomumo ženklinimu. Transporto priemonėms, kurios pagamintos be minėto žymėjimo, bet dėl tam tikrų priežasčių nėra ar nebus registruotos iki 2011 m. liepos 10 d., Inspekcija taikys serijos pabaigos procedūras, kurios leis šias transporto priemones pirmą kartą registruoti 12 mėn. komplektines ir 18 mėn. sukomplektuotas po 2011 m. liepos 11 d. Inspekcija prašo gamintojų ir jų įgaliotųjų atstovų Lietuvoje peržiūrėti transporto priemonių nacionalinius ir EB tipo patvirtinimus ir iki 2011 m. liepos 1 d. pateikti transporto priemonių, neatitinkančių Komisijos direktyvos Nr. 2007/35/EB ar Jungtinių Tautų Europos Ekonominės komisijos taisyklės Nr. 48 su pakeitimais, padarytais 03 serija, nuostatų, kurias bus norima registruoti po 2011 m. liepos 10 d., sąrašą (markė, modelis, TP identifikavimo Nr., EB tipo patvirtinimo numeris, leidimo eksploatuoti numeris) ir nacionalinius ar EB atitikties liudijimus.

Valstybinė kelių transporto inspekcija  pabrėžia, kad ‘’ matomumo ženklinimas taikomas tik naujoms, t. y. pirmą kartą registruojamoms, transporto priemonėms. Reikalavimų iki 2011 m. liepos 10 d. registruojamoms ir jau registruotoms transporto priemonėms paženklinti šviesą atspindinčiomis juostomis Europos Bendrijos teisės aktai nenumato.‘‘

Šaltinis: Valstybinė kelių transporto inspekcija prie susisiekimo ministerijosTransporto priemonių ženklinimas