Author: | Category: Transporto Naujienos, Transporto terminų žodynas |

Logistika – praktinės ir mokslinės veiklos sritis, apimanti įvairius materialinių srautų, ypač plataus vartojimo prekių judėjimo, prekybinės veiklos organizacinių procesų klausimus.[1]

Logistika, tai ne tik praktinė ir mokslinė sritis, o taip pat planavimo, įgyvendinimo ir kontroliavimo priemonės, įskaitant optimalaus krovinių srauto organizavimą, transportavimo, sandėliavimo ir kitų materialinių ir nematerialinių operacijų valdymą nuo žaliavų ir medžiagų įsigijimo iki pristatymo gamybos įmonei, vidinės gamybinės žaliavos ir medžiagų bei pusfabrikačių perdirbimo, gatavos produkcijos, atitinkančios jo interesus ir reikalavimus, pristatymo vartotojui, taip pat reikiamos informacijos perdavimas, saugojimas ir apdorojimas.[2]

Apie ketvirtadalį visų prekybos sąnaudų sudaro logistinių operacijų išlaidos, dėl to joms skiriamas vis didesnis dėmesys, nes čia glūdi šios ūkio šakos, atskirų įmonių efektyvios ir pelningos veiklos rezervai, konkurencijos sėkmės. Lietuva integruojasi į Europos bendriją arba Bendrąją rinką, todėl pastaruoju metu suaktyvėjo komerciniai mūsų šalies verslininkų ir užsienio partnerių ryšiai. Europos sąjunga suteikia labai daug galimybių logistikos rinkos dalyviams, auga gamyba, plečiasi komerciniai ryšiai ir kiekvienos šalies rinka tampa vis ankštesnė. Išeitis…tarptautinė rinka. Bet patekti į užsienio arba pasaulinę rinką nėra paprasta. Šiuolaikinė tarptautinė rinka yra apibudinama kaip pirkėjo rinka – prekių pasiūla kur kas didesnė nei paklausa. Įvairiomis transporto priemonėmis prekės gabenamos iš vienos įmonės į kitą, iš vienos šalies į kitą kol nepasiekia savo paskirties vietos.

Racionalus produkcijos srauto planavimas ir teisingas jo organizavimas suteikia didelę ekonominę naudą. Jau seniai žinomi tokie gamybos elementai kaip žaliavų bei medžiagų gabenimas į jų perdirbimo vietas, pusgaminių arba gatavų dirbinių sandėliavimas ir pagaliau pristatymas vartotojui. Šių procesų planavimą ir vykdymą jungia nauja sąvoka – verslo logistika.[1]

Logistika sprendžia užduotis, susijusias su medžiagų arba produkcijos racionalių srautų organizavimu gamyboje arba visos šalies rinkoje, o tarptautine logistika šiuos klausimus sprendžia globaliai. Tarptautinė logistika skiriasi dar ir tuo, kad problemos, kurias šiuo atveju sprendžia verslo įmonės yra kompleksiškesnės ir įvairiapusiškenės.[3]

1. Vikpedija

2. Albrovienė B. Logistikos mokymo priemonė,

3. Minalga M. Krovinių gabenimas tarptautiniai maršrutais