Author: | Category: Transporto terminų žodynas |

Lietuvos transporto sistema

Lietuvos transporto sistema apima labai daug elementų, tarp kurių pagrindiniais tenka laikyti transporto priemones, jų naudojamą aplinką (sausumą, vandenį, orą), reikalingas šių priemonių

judėjimui jėgaines (vidaus ir išorės degimo variklius, turbinas, kuro elementus, elektros variklius ir t.t.), joms reikalingą kurą, elektros ar kitokią energiją, pagaliau visas valdymo priemones, vadinamas bendru logistikos (karinės, civilinės ir energetinės) pavadinimu.

Pirmą kartą lietuviškoje literatūroje į transporto sistemos schemą įtraukta energetinė logistika, į kurią, be naftos ir dujų vamzdynų, įeina ir šiluminių tinklų vamzdynai, taip pat ir aukštosios įtampos elektros tinklai. Žemosios įtampos tinklai šiuo atveju laikomi vartotojais.

Klasifikacija. Transportas gali būti klasifikuojamas ir pagal naudojimo sritį: bendrojo naudojimo ir dalinio naudojimo transportas, kartais jis vadinamas magistraliniu ir nemagistraliniu (pvz., pramoniniu). Pagal ekonominės analizės tikslus bendrojo naudojimo transportas gali būti klasifikuojamas: universalusis ir specialusis, vidinis ir išorinis, metinis ir sezoninis. Pastaraisiais metais atsirado kosminis, tarptautinis planetinis, tarpvalstybinis, regioninis ir subregioninis transportas (tarp mažų gyvenamųjų rajonų). Kiekvienai iš šios klasifikacijos rūšių būdinga sava technika, savi keliai ir savi vežimų masteliai, atitinkantys ir vežimų išlaidas. Naujausia autoriaus pateikta medžiaga numato XXI a. perspektyvas ir bus naudinga ruošiant naujas Lietuvos transporto sistemos Europos Sąjungoje ir pasaulyje schemas.

Šaltinis: A. Ambrazevičius, Lietuvos transporto sistema. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija

Panašūs straipsniai: