Author: | Category: Transporto Naujienos |


Susisiekimo ministras Eligijus Masiulis ir Lenkijos Respublikos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Januszas Skolimowskis šiandien pasirašė Lietuvos ir Lenkijos valstybių sutartį dėl bendro dviejų šalių oro erdvės bloko sukūrimo.
Bendras valstybių funkcinis oro erdvės blokas padės efektyviau valdyti skrydžius, taupyti oro navigacijai skiriamas lėšas, optimaliau nustatyti skrydžių maršrutus, mažinti aviacinių degalų sunaudojimą ir CO2 išmetimą. Tai suteiks ekonominės naudos, pagerins skrydžių saugą ir aplinkos apsaugą.

Numatoma, kad ateityje be Lietuvos ir Lenkijos šiame funkciniame oro erdvės bloke galės dalyvauti ir kitos Baltijos jūros regiono šalys bei Ukraina, Baltarusija, Rusijos Kaliningrado sritis. Ekspertų vertinimu, papildomų šalių įtraukimas leistų labiau optimizuoti aviacinę veiklą ir duotų dar didesnį ekonominį efektą.

Europos valstybių funkciniai oro erdvės blokai kuriami įgyvendinant Bendro Europos dangaus iniciatyvą, kurios tikslas – patobulinti esamus skrydžių saugos standartus, padidinti oro eismo efektyvumą Europoje, pasiekti optimalų oro erdvės pralaidumą ir, kiek įmanoma, sumažinti skrydžių vėlavimus. Siekiant šių tikslų, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą iki 2012 m. gruodžio 4 d. visos ES valstybės privalo dalyvauti bent viename funkciniame oro erdvės bloke su kita Europos šalimi.

Bendro Europos dangaus koncepcija sukurta atsižvelgiant į vis didėjantį oro transporto eismo intensyvumą, dėl kurio ėmė strigti Europos oro eismo paslaugų teikimo sistema ir pradėjo daugėti vėluojančių skrydžių. Įsitinkinta, kad į atskirus segmentus suskaldyta oro erdvė naudojama neveiksmingai. Oro navigacijos paslaugas šalys teikia oro erdvėje tik virš savo teritorijos, o tai reiškia, kad naudojamos skirtingos oro eismo valdymo technologijos, skrydžių maršrutai yra nepatogūs, kyla įvairių problemų kertant valstybių sienas.

Šaltinis: LR Susisiekimo ministerija

Panašūs straipsniai:
Lietuva nepritars siūlymui automobilių techninę apžiūrą vykdyti kasmet

Daugiau krovinių per Lietuvą