Author: | Category: Transporto Naujienos |

Lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių išmetamųjų teršalų ribinės vertės – Euro 5

Įsigaliojus 2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentui (EB) Nr. 715/2007 dėl lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių variklių Euro 5  ir Euro 6, taikomi nauji transporto priemonių registravimo reikalavimai.

     Informuojame, kad nuo 2012 m. sausio 1 d. naujos M1, N1 ir N2 klasių transporto priemonės, neatitinkančios Euro 5 išmetamųjų teršalų normos, nustatytos EB reglamente Nr. 715/2007, nebus registruojamos. Išmetamųjų teršalų ribinės vertės pateiktos žemiau esančioje lentelėje.

     Inspekcija taip pat siūlo peržiūrėti transporto priemonių EB ir nacionalinius tipo patvirtinimus ir iki reikalavimų įsigaliojimo dienos (iki 2012 m. sausio 1 d.) pateikti transporto priemonių, neatitinkančių EB reglamento Nr. 715/2007 nuostatų, sąrašą (markė, modelis, TP identifikavimo Nr., EB tipo patvirtinimo numeris, leidimo eksploatuoti numeris), kurias bus norima registruoti po 2012 m. sausio 1 d.

     Naujos M1, N1 ir N2 klasės transporto priemonės, neatitinkančios EB reglamento Nr. 715/2007 nuostatų, po 2012 m. sausio 1 d. bus registruojamos tik su EB atitikties liudijimais, prieš registraciją pažymėtais Inspekcijos žyma apie taikytiną išimtį, pagal iš anksto pateiktą sąrašą.

Šaltinis: Valtybinė kelių transporto inkspekcija.