Author: | Category: Transporto Naujienos |

Bendros užsienio šalių leidimo gabenti krovinius Europos keliai krovinių gabentojus pasitinka su naujais pokyčiais. Valstybinė kelių transporto inspekcija (VKTI) praneša apie krovinių gabenimo tvarkos pasikeitimus. Informuojama, kad pasikeitė bendra leidimų išdavimo tvarka. Šie pasikeitimai įsigaliojo nuo liepos 1 d. Trumpai apžvelgiame pagrindines naujoves.

1. Informaciją pildo vežėjas
Inspekcijos skyriaus valstybės tarnautojas išduoda visų valstybių, visų rūšių leidimus. Anksčiau jis pildydavo ir visą reikalingą informaciją. Nuo šiol skiltį, kurioje turi būti nurodytas vežėjo pavadinimas ir adresas – pildo vežėjas. Prieš kelionę užpildęs duomenis, vežėjas yra atsakingas už tai, kad duomenys būtų teisingi ir tinkamai naudojami.

2. Vežėjai turi grąžinti leidimus
Jei vežėjai nepanaudojo ar negalėjo panaudoti leidimų, leidžiančių vežti trečiųjų šalių krovinius, privalo per 45 kalendorines dienas pastaruosius leidimus grąžinti. Tai galioja Lenkijos trečiųjų šalių, Serbijos trečiųjų šalių, Uzbekistano trečiųjų šalių, Turkijos trečiųjų šalių, Rusijos trečiųjų šalių, Rusijos bendrųjų, suteikiančių teisę vežti trečiųjų šalių krovinius, ir (ar) Kazachstano trečiųjų šalių leidimų (leidimuose Inspekcijos skyriaus valstybės tarnautojo neužpildyta skiltis, kurioje turi būti vežėjo pavadinimas ir adresas) leidimams. Grąžinimo terminas yra skaičiuojamas nuo leidimo išdavimo datos. Leidimai, kurie yra grąžinami, turi būti neužpildyti vežėjo. Taip pat, nurodoma, jog leidimą reikia atsakingai saugoti ir grąžinti jį nesuteptą, nesuglamžytą ar nesuplėšytą. Grąžinus tvarkingą leidimą, jį galima išduoti pakartotinai. Jei vežėjas nesilaiko numatytos tvarkos, leidimai laikomi sugadintais.

3. Vežėjas nurodo: kada, iš kur ir į kur bus gabenamas krovinys
Jei vežėjui reikalingas papildomas leidimas, vežėjas turi pateikti laisvos formos deklaraciją. Papildomi leidimai yra suteikiami neatsižvelgiant į tai, ar vežėjo transporto priemonė naudojo atitinkamos valstybės ar rūšies leidimus. Pildomoje deklaracijoje vežėjas privalo pateikti duomenis kada, iš kur bei į kur bus gabenamas krovinys. Taip pat, pateikia datą, iki kada vežėjas grąžins panaudotą (-us) leidimą (-us). Jei vežėjas reikalauja papildomo leidimo (-ų), jis negali turėti išduoto (-ų) ir ilgiau kaip 45 kalendorines dienas negrąžinto (-ų) atitinkamos valstybės ir rūšies leidimo (-ų). Tai pagrindinė sąlyga, dėl kurios leidimai pagal deklaraciją yra neišduodami.

4. Vežėjai gali prarasti teisę gauti papildomus leidimus
Jei vežėjai negrąžina leidimų (panaudotų ar nepanaudotų) per nustatytą terminą – jiems atimama teisė gauti papildomus leidimus pagal deklaracijas. Šios teisės praradimas taikomas ir tada, kai grąžinami sugadinti leidimai.

Rekomenduojame
Krovinių gabenimas Europoje – minimalaus darbo užmokesčio taikymas
Didelė problema nedidelėms įmonėms – sunkvežimių draudimo kainos
Minimalus darbo užmokestis vairuotojams Vokietijoje