Author: | Category: Transporto Naujienos |

Krovinių tvirtinimas

Krovinių tvirtinimas

Tinkamai pritvirtinus krovinį išvengiama žmonių sužalojimų, žalos transporto priemonėms ir turtui bei transporto grūsčių dėl iškritusių krovinių.

Krovinių tvirtinimas

Tinkamai nepritvirtintas krovinys gali iškristi, dėl tokio krovinio gali pasikeisti transporto priemonės svorio centras, ji gali net apvirsti ir sukelti kitų transporto priemonių avarijų. Iki 25% sunkvežimių avarijų įvyksta dėl blogai pritvirtintų krovinių. ES šalyse galioja skirtingos taisyklės, todėl vežėjams sunku žinoti minimalius kelionės per kelias valstybes reikalavimus.

Siekdama jiems pagelbėti ES parengė krovinių tvirtinimo gaires

Nestandartiniai kroviniai

ES galioja teisės aktai dėl didžiausio leistino kelių transporto priemonių vežamų krovinių svorio ir matmenų. Norint gabenti sunkesnius ar didesnius – vadinamuosius nestandartinius krovinius, reikia specialių regiono ar valstybės valdžios institucijų leidimų. Įvairiose šalyse galioja skirtingos tokių leidimų išdavimo taisyklės ir procedūros, kuriomis reglamentuojama transporto priemonių palyda, leistinas laikas, greitis ir t. t. Tai apsunkina transporto įmonių veiklą.

Nestandartinių krovinių vežimo gaires