Author: | Category: Transporto Naujienos, Transporto terminų žodynas |

Vežami kroviniai kelių transportu klasifikuojami remiantis Standartiniu transporto statistikos krovinių klasifikatoriumi (NST/R), kuriame kroviniai yra susiskirstyti į 24 NST/R krovinių grupes.

Pavojingi kroviniai klasifikuojami remiantis Tarptautiniu pavojingų krovinių vežimu keliais klasifikatoriumi (ADR), kuriame kroviniai suskirstomi į 9 klases (priedas 2).

Krovinių apyvarta nustatoma kiekvieną vežtą krovinių kiekį (tonos) dauginant iš jų vežimo atstumo (kilometrai).

Reisas kelių transporto priemonės nuvažiuotas atstumas nuo pradinio pakrovimo punkto iki galutinio iškrovimo punkto. Tyrimo laikotarpiu krovininė kelių transporto priemonė atlieka tuščius reisus (neveža jokio krovinio) arba naudingus reisus ( veža krovinį).

Naudingo reiso metu yra atliekamos kelios pakrovimo arba iškrovimo operacijos.

Reisai yra skirstomi pagal tipus:

1) Reisas, kuriuo metu atliekama tik vienas pakrovimo ir iškrovimas.

2) Reisas, kuris apima kelis pakrovimo ir / ar iškrovimo punktus , bet tai nėra paskirstymo ar susirinkimo reisas.

3) Įprastinis, t.y. organizuotas krovinių surinkimo ir / ar paskirstymo reisas.

4) Tuščias reisas.

Krovinio vežimo būdas nustatomas pagal išorinį krovinių įpakavimą, įskaitant bet kokį transporto įrengimo vienetą (pvz. konteineriai, nukeliamas kėbulas) , kuris apjungia krovinius pritaikytus pakrovimui į krovinines kelių transporto priemones. Kėbulo konstrukcija gali būti pritaikyta kroviniams vežti, pvz. cisterna skystiems arba biriems kroviniams vežti.

Transporto priemonės krovumas t.y. transporto priemonės tūrio talpos užpildymas reiso metu. Jeigu transporto priemonės tūrio talpa užimta 90 % ir daugiau, tai transporto priemonė įvertinama , kad reiso metu buvo pilnai pakrauta, nepriklausomai nuo transporto priemonės keliamosios galios.