Author: | Category: Transporto Naujienos, Transporto terminų žodynas |

Krovinių vežimas keliais t.y. visų krovinių vežimas krovininėmis kelių transporto priemonėmis.

Vežimų klasifikacija

Vežimai skirstomi į vidaus ir tarptautinius vežimus.

Vidaus vežimai – tai vežimai iš vieno šalyje esančio punkto į kitą (iš pakrovimo punkto į iškrovimo punktą).

Tarptautiniai vežimai – tai vežimai iš vieno punkto į kitą (iš pakrovimo į iškrovimo punktą) esančio dviejose skirtingose šalyse. Gali būti susijęs tranzitas per vieną ar daugiau šalių. Tarptautiniai vežimai apima pakrauta, iškrauta, vežimai tarp kitų šalių ir kabotažas.

Pakrauta – tai kroviniai, kurie buvo pakrauti į kelių transporto priemonę Lietuvoje ir išvežti į kitą šalį ir joje iškrauti.

Iškrauta – tai kroviniai, kurie buvo pakrauti į kelių transporto priemonę kitoje šalyje ir atvežti į Lietuvą iškrovimui.

Tarp kitų šalių – tarptautinis vežimas kitose šalyse iš vienos šalies į kitą, Lietuvoje registruotomis kelių transporto priemonėmis.

Kabotažas – krovinių vežimas kitoje šalyje, Lietuvoje registruotomis kelių transporto priemonėmis.

Krovinių vežimas už atlyginimą t.y. krovinių vežimas transporto priemonėmis už atlyginimą iš siuntėjo išsiuntimo vietos į gavėjo paskirties vietą.

Krovinių vežimas savo sąskaita – vežėjui priklausančio krovinio vežimas iš vienos paskirties vietos į kitą vežėjo transporto priemonėmis ir sąskaita.

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas