Author: | Category: Transporto Naujienos |

Krovinių gabenimas Europoje - minimalaus darbo užmokesčio taikymasEuropos logistikos rinkos atstovus jau kurį laiką krečia mokesčių „drugys“. Minimalaus darbo užmokesčio taikymas vairuotojams, vykdantiems gabenimus užsienio šalyje pagal tos šalies reikalavimus, varo į neviltį net ir patyrusius verslininkus. Apžvelgiame naujausią mokestinę informaciją, taikomą krovinių gabentojams Austrijoje, Italijoje, Prancūzijoje ir Vokietijoje.

ITALIJA: būtina turėti vietinį atstovą ir saugoti informaciją dvejus metus

Italijoje vairuotojus būtina užregistruoti ne vėliau kaip prieš 24 valandas iki komandiruotės pradžios. Tam reikia užpildyti specialią formą italų kalba ir išsiųsti el. paštu ([email protected]). Be to, būtina pateikti papildomą informaciją apie darbuotojus, susijusius su kabotažiniu krovinių gabenimu. Privaloma pažymėti komandiruotės pradžią ir pabaigą, veiklos vietą ir pobūdį. Apie pakeitimus būtina pranešti per 5 dienas. Minėtos taisyklės neapima tarptautinio vežimo ir paprastojo tranzito. Būtina atkreipti dėmesį į tai, kad komandiruojančioji įmonė turi nurodyti savo įgaliotinį Italijoje. Šis atstovas turi pajėgti atsakyti į kontroliuojančiųjų tarnybų klausimus ir pateikti atitinkamus įmonės dokumentus.

Kai komandiruotė laikoma užbaigta, su tuo susijusius dokumentus dar būtina saugoti 2 metus. Tai apima ne tik atlyginimo mokėjimo dokumentus, darbo užmokesčio apskaitą, bet ir informaciją apie darbo laiko pradžią ir pabaigą.

AUSTRIJA: privaloma pranešti apie sienos kirtimą

Užsienio vairuotojams, vykdantiems tarptautinius vežimus į/iš Austrijos bei kabotažinius vežimus, nuo metų pradžios taikomos Austrijos minimalaus darbo užmokesčio nuostatos.   Federalinės ministerijos svetainėje galima rasti nustatytą bazinį darbo užmokestį krovinių vežėjams kelių transportu Austrijoje. Vairuotojas automobilyje privalo turėti darbo užmokesčio dokumentus vokiečių kalba, o pasienio punktuose pranešti apie sienos kirtimą. Apie komandiruotę būtina pranešti adresu http://www.entsendeplattform.at/cms/Z04/Z04_5.1/formalitaeten/meldepflichten

Jei transporto įmonė Austrijoje periodiškai dirba tik vienam vietiniam paslaugų gavėjui, darbdavys gali pateikti vadinamąjį bendrą pranešimą. Jį galima pateikti trims mėnesiams, įtraukiant į jį visus darbuotojus, kuriuos darbdavys planuoja komandiruoti. Apie kitas tokių darbuotojų komandiruotes per minėtą laikotarpį atskirai pranešti nereikia.

PRANCŪZIJA: iki 10 eur per valandą  

Kabotažo ir krovinių pristatymo atvejais, kai yra kertama Prancūzijos siena arba kai kelionės pradžios taškas ar tikslas yra Prancūzijoje –  minimalus darbo užmokestis (SMIC) sunkvežimių vairuotojams yra nuo 9,73 iki 10 eurų bruto per valandą. Privaloma pažymėti komandiruotę specialioje formoje, kurią galima atsisiųsti anglų ir prancūzų kalbomis – http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/cerfa_15553-01.pdf Darbdavys taip pat privalo paskirti atstovą Prancūzijoje, kaip kontaktinį partnerį. Nesilaikant nustatytos tvarkos, skiriamos baudos nuo 1 iki 500 eurų. Iki šiol dėl šių reikalavimų Europoje kyla labai daug protestų. Europos Komisija taip pat apie tai informuota. Ji pateikia išvadas, kad minimalaus darbo užmokesčio teisė labai suvaržo laisvą prekių judėjimą.

VOKIETIJA: daugiau kaip 8 eur už valandą

Vokietijoje nuo sausio 1 d. nustatytas minimalus valandinis 8,5 €/val. darbo užmokestis. Jis taikomas įmonėms, registruotoms už Vokietijos ribų, jei jų darbuotojai yra siunčiami į Vokietiją transportavimo tikslais arba tik tranzitui per Vokietiją. Prieš pradedant transportavimo veiklą Vokietijos teritorijoje, užsienio transporto įmonės turi pateikti informaciją Kelne esančiam Vakarų federaliniam finansų direktoratui, užpildant mobiliąją formą – http://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Arbeit/Meldungen-bei-Entsendung/meldungen-bei-entsendung_node

Formoje reikia nurodyti darbuotojo pavardę, vardą, gimimo datą, veiklos Vokietijos teritorijoje pradžią bei numatomą trukmę. Taip pat, privaloma pateikti adresą, kur saugomi susiję dokumentai ir patvirtinimą, garantuojantį, jog paprašius darbdaviai išduos minimalaus atlyginimo išmokėjimą patvirtinančius dokumentus vairuotojui.

Lyginant su kitomis Europos šalimis, Austrijoje ir Italijoje galioja kur kas griežtesni reikalavimai įvažiuojantiems ir išvažiuojantiems asmenims. Darbdaviai, siųsdami savo darbuotojus dirbti Austrijoje, turi mokėti čia galiojantį minimalų darbo užmokestį, o Italijoje – laikytis griežtai valstybiniu lygmeniu reglamentuotos tvarkos. Šiuo metu pastebima, kad  didžiausi mokesčiai taikomi įmonėms, kurių transporto priemonės įvažiuoja į Prancūzijos ir Austrijos teritorijas. Vienos didžiausių baudų už numatytos tvarkos nesilaikymą laukia taip pat Prancūzijoje. Bet kuriuo atveju, jei jūsų darbuotojai keliauja per šias šalis – būtina žinoti reikalavimus bei jų laikytis. Raginame nuolat domėtis informacija apie kintančias taisykles ir spėti laiku prisitaikyti prie jų.

Rekomenduojame
Vokietijoje vairuotojams draudžiama kassavaitinio poilsio laiką praleisti transporto priemonėje
Šeši svarbiausi faktai apie naująjį Prancūzijos minimalaus darbo užmokesčio įstatymą
Vežėjai ieško kaltų: ko iš tiesų nepadarė jie patys?