Author: | Category: Transporto Naujienos, Transporto terminų žodynas |

Naujoji kompiuterizuota tranzito sistema (NCTS)

Sveiki, visi mano blogo skaitytojai, tęsiame ir toliau tematiką apie tranzitą, TIR konvenciją bei naujoves kuriuos yra diegiamos. Šiame straipsnyje norėčiau pristatyti informaciją apie kompiuterizuotą tranzito sistemą.

Įdiegus Naująją kompiuterizuotą tranzito sistemą (NCTS) Europos Sąjungos valstybėse narėse ir Europos laisvosios prekybos asociacijos (ELPA) valstybėse kaip tranzito deklaracija priimamas nustatytus reikalavimus atitinkantis pranešimas, kuris pateikiamas automatinio duomenų apdorojimo techninėmis priemonėmis (elektroninė tranzito deklaracija).

NCTS esmė. Naudojant šią informacinę sistemą Bendrijos ir bendrosioms tranzito procedūroms įforminti ir kontroliuoti vietoj „popierinių” tranzito deklaracijų ir kitų dokumentų naudojami elektroniniai pranešimai, kuriais pateikiami duomenys, reikalingi šioms procedūroms įforminti ir baigti, bei informacija apie šių procedūrų vykdymo eigą.

NCTS Europos Sąjungoje ir ELPA valstybėse taikoma nuo 2003 m. liepos 1 d., o nuo 2005 m. liepos 1 d. Europos Sąjungos valstybėse narėse ja privaloma naudotis įforminant Bendrijos ir bendrąsias tranzito procedūras (išskyrus atvejus, kai prekes deklaruoja keleiviai, neturintys galimybių pateikti elektroninę tranzito deklaraciją, ir informacinių sistemų sutrikimų atvejus). Lietuva šia sistema naudojasi nuo įstojimo į Europos Sąjungą dienos (2004 m. gegužės 1 d.).

 

Šaltinis: LR muitinė