Author: | Category: Transporto Naujienos |

Kauno viešasis logistikos centras

Kauno viešasis logistikos centras europinės vėžės geležinkelio linija ties Palemonu bus sujungtas su „Rail Baltica“ transporto sistema. Tam reikalingus geležinkelio ruožo Rokai–Palemonas–Kaunas projektavimo ir rekonstravimo darbus Vyriausybė įtraukė į Neatidėliotinų veiksmų, kuriuos būtina atlikti įgyvendinant projektą „Rail Baltica“, planą.

Pagal šį planą 2012–2013 m. numatoma parengti geležinkelio ruožo Rokai–Palemonas–Kaunas rekonstrukcijos galimybių studiją ir poveikio aplinkai vertinimą, parengti teritorijų planavimo dokumentus ir atlikti projektavimo darbus.
„2013–2015 m. planuojami geležinkelio ruožo Rokai–Palemonas–Kaunas rekonstrukcijos darbai, įrengiant sugretintą europinės ir plačiosios vėžės kelią arba tiesiant papildomą europinės vėžės kelią palei esamą geležinkelio liniją“, – sakė susisiekimo ministras Eligijus Masiulis.
Šie projektavimo ir rekonstrukcijos darbai bus finansuojami Europos Sąjungos TEN-T fondo, Sanglaudos fondo, valstybės biudžeto ir AB „Lietuvos geležinkeliai“ lėšomis. Bendra numatoma darbų vertė – 342 mln. litų.
Minėti darbai užtikrins „Rail Baltica“ jungtį su Palemone kuriamu Kauno viešojo logistikos centro intermodaliniu terminalu ir logistikos parku. Atsižvelgiant į tai, kad antroji šio logistikos centro dalis bus kuriama Kauno laisvosios ekonominės zonos teritorijoje Karmėlavoje, planuojama taip pat įvertinti galimybę ateityje įrengti geležinkelio jungtį ir su Kauno laisvąja ekonomine zona bei Tarptautiniu Kauno oro uostu.

Šaltinis: LR Susiesikimo ministerija