Author: | Category: Transporto Naujienos |

Kassavaitinis vairuotojų poilsis Vokietijoje. Kaip yra iš tiesų?

2017 m. gegužės 25 d. Vokietija uždraudė vairuotojams praleisti kassavaitinio poilsio laiką vilkikų kabinose. Įstatymas buvo priimtas kovo mėnesį ir įsigaliojo nuo gegužės. Skirtingai nei Belgijoje ir Prancūzijoje, Vokietijoje priimto įstatymo tekstas palieka daugybę vietos interpretacijai, todėl daugelis klausia, kas nutiks, jei įstatymas bus pažeistas. Prancūzijoje ir Belgijoje viskas paprasta: draudžiama praleisti kassavaitinio poilsio laiką vilkiko kabinoje, o pažeidus įstatymą, reikės sumokėti 1 800 EUR (Belgijoje) arba iki 30 000 EUR (Prancūzijoje) baudą. Vokietijoje apie šį draudimą kalbama neaiškiai ir jis yra netiesiogiai suprantamas. Rezultatas – kontroliuojančioms institucijoms sudėtinga įrodyti, kad įstatymas buvo pažeistas. Taigi, lieka galioti tas pats įstatymas, kuris buvo aprašytas „Portatio“ puslapyje balandžio 11 d. Cituojame: „Pavyzdžiui, policijos pareigūnams pastebėjus greitkelyje savo vilkike pailsėti sustojusį vairuotoją šeštadienio rytą, o paskui dar kartą sekmadienio vakarą, bus laikoma, kad tai sutrumpintas 24 val. savaitgalinis poilsis. Remiantis galiojančiais įstatymais, Vokietijoje vairuotojai už tokį savaitgalinį poilsį negali būti baudžiami. Vis dėlto policijos pareigūnai gali patikrinti įrašytus laikus ir ar praėjusį savaitgalį vairuotojas neturėjo sutrumpinto poilsio. Tokiu atveju vairuotojui kiltų problemų ir tektų mokėti baudą“. Daugiau informacijos rasite čia:

„Vokietija: savaitės pertrauka vilkike – teisinis neapibrėžtumas“ (http://www.portatio.com/?blogId=1704061347444543)

Kokio dydžio baudos skiriamos?

Pastaraisiais mėnesiais sklandė daug gandų, buvo spėliojama ir dalinamasi klaidinga informacija. Kai kurie teigė, kad baudos gali siekti iki 30 000 EUR. Vis dėlto tai pagrindžiančių įrodymų nėra ir, remiantis mūsų turima informacija, tokia suma nėra teisinga.

Vairuotoją savaitgalį „pagavus“ savo kabinoje, jis gali gauti baudą tik už ankstesnį savaitgalį, kaip nurodyta aukščiau, o ne už šią pertrauką. Už kiekvieną papildomą valandą 45 valandų pertraukoje vairuotojui tektų mokėti po 60 EUR, o įmonei – 180 EUR. Suma apskaičiuojama pagal nustatytų baudų sąrašą ir laikoma, kad vairuotojas taip elgėsi tyčia.

Vokietijos Federalinis krovinių transporto biuras atsakingam Federaliniam valstybės komitetui pateikė rekomendaciją, kad baudos už tokį nusižengimą turėtų siekti 500 EUR vairuotojui ir 1 500 EUR įmonei. Įspėjimas: tai tik pasiūlymas ir kol jis bus patvirtintas gali praeiti nemažai laiko.

Problemos, susijusios su praktiniu įstatymo įgyvendinimu

Kai kurie teigia, kad pats vairuotojas privalo įrodyti, kur praleido naktį, tačiau tai netiesa! Policija privalo pateikti įrodymus ir tai parodo tik dalį problemų, kurias sukėlė šis įstatymo pakeitimas. Kaip kelių policija gali įrodyti, kur vairuotojas praleido praėjusį savaitgalį?

Kita institucijoms kylanti problema yra faktas, kad bet kokios policijos vykdomos patikros drumsčia vairuotojo savaitgalinį poilsį.  Vairuotojas privalo padėti policijai jų tyrimo metu ir tam skirtas laikas yra laikomas praleistu dirbant, vadinasi, trikdomas savaitgalinis poilsis. Tai reiškia, kad pasibaigus policijos tyrimui, vairuotojas turi ir vėl ilsėtis. Belgijoje ši problema išspręsta labai paprastai. Ten buvo pasakyta „Tai tik nereikšminga smulkmena, mes tiesiog pasakysime, kad ji netrikdo savaitgaliniam poilsiui. Nieko tokio!“ Vokietijoje į viską pažvelgta rimčiau. Čia policija bet kuriuo metu gali atlikti patikrinimą, net jei tuo metu vairuotojas ilsėtųsi, o jo kabinos užuolaidos būtų užtrauktos. Tačiau remiantis patirtimi, daugelis policijos pareigūnų to vengia, atsižvelgdami į vairuotojus ir nenorėdami su jais pyktis.

Vis dėlto Federaliniam krovinių transporto biurui reikia rasti praktišką sprendimą. Federaliniam valstybės komitetui skirtoje rekomendacijoje nurodoma, kad reikia išnagrinėti praktiškus šios problemos sprendimus. Net jei vilkikus tiriančios institucijos neranda problemos sprendimo, tikimybė, kad tą padarys Federalinis valstybės komitetas, yra labai maža.