Author: | Category: Transporto Naujienos, Transporto terminų žodynas |

Mėlyna spalva pažymėtos šalys – kuriose gali būti atliekama TIR procedūra. Geltona spalva pažymėtos šalys, prisijungusios prie TIR konvencijos, tačiau praktiškai netaikančios TIR procedūrų.

Beveik kiekvienas iš mūsų kelyje mate sunkvežimį su mėlyną lentele ant kurios yra parašytos didelėm baltom raidėm  „TIR“. Iškart kyla klausimas, kodėl vieni sunkvežimiai tokias lentelės turi o kiti ne?

Ši konvencija taikoma gabenant krovinius be tarpinio perkrovimo į kelių transporto priemones, autotraukinius arba konteinerius, kai kertama viena ar kelios sienos nuo vienos Susitariančiųjų Šalių išvykimo muitinės įstaigos iki kitos Susitariančiosios Šalies paskirties muitinės įstaigos arba tos pačios Susitariančiosios Šalies paskirties muitinės įstaigos, jei tam tikra TIR dalis nuo pradžios iki pabaigos yra vykdoma automobilių transportu.

Šios konvencijos nuostatos taikomos, jeigu:

a) gabenama:

i) kelių transporto priemonėmis arba autotraukiniais, iš anksto paruoštais gabenti III skyriaus a dalyje nurodytomis sąlygomis, arba

ii) tomis kelių transporto priemonėmis, autotraukiniais ar konteineriais III skyriaus c dalyje nurodytomis sąlygomis;

b) kroviniai gabenami garantuojant asociacijoms, kurios pripažintos pagal 6 straipsnio nuostatas, ir naudojant TIR knygeles, atitinkančias šios konvencijos 1 priede pateiktą pavyzdį.

Kroviniai, gabenami pagal TIR procedūrą, šalių pasienio muitinėse „en route“ nėra apmokestinami importo ir eksporto muitais ir mokesčiais arba užstatu.

Kroviniai, gabenami pagal TIR konvencijos procedūras užplombuotomis kelių transporto priemonėmis, autotraukiniais arba konteineriais, tranzito šalių pasienio muitinėse paprastai netikrinami. Tačiau norint išvengti piktnaudžiavimo, muitinės tarnybos išimties tvarka gali šiose muitinėse krovinį patikrinti.

 

Šaltinys: TIR konvencija