Author: | Category: Transporto Naujienos |

Jungtinės Tautos reikalauja Rusijos nepažeidinėti TIR konvencijos

Jungtinės Tautos reikalauja Rusijos nepažeidinėti TIR konvencijos

Rugpjūčio 27 d. už TIR konvencijos priežiūrą atsakinga Jungtinių Tautų Organizacijos TIR vykdomoji  taryba „TIRExB“ sušaukusi neeilinį posėdį Ženevoje, paskelbė savo išvadas, kuriose įvertinusi Rusijos muitinės veiksmus dėl planuojamo papildomų garantijų įvedimo vežėjams, juos įvertino kaip šios konvencijos pažeidimą. Jungtinių Tautų atstovai reikalauja Rusijos nepažeidinėti TIR konvencijos ir pabrėžia, jog tokie veiksmai gali turėti rimtų ekonominių  ir politinių pasekmių, tokių kaip prastesnis sienų pralaidumas, didesnės transportavimo sąnaudos ir prekybos su Rusija sutrikimai. Pasak TIR vykdomosios  tarybos, neatmetama galimybė, kad Rusijai  šiuo žingsniu padarius TIR ir Vienos konvencijų pažeidimus, labiausiai dėl šio sprendimo nukentėjusių šalių atstovai pradės tarptautines teisines procedūras prieš Rusiją ar imsis atsakomųjų priemonių prieš jos transporto bendroves.

Dalyvavo visi suinteresuotieji

Įprastai uždaruose posėdžiuose sprendžianti klausimus TIR vykdomoji  taryba, šįkart atvirame posėdyje pakvietė dalyvauti Jungtinių Tautų TIR administracinį komitetą (AC.2), Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos kelių transporto komiteto darbo grupę muitinės klausimais (WP.30) ir Europos Sąjungos Generalinio direktorato  Mokesčių ir muitų sąjungos  (TAXUD) vadovą Heinz Zourek, Eurazijos ekonominės komisijos atstovus, Rusijos atstovus Jungtinėse Tautose,  Tarptautinės kelių transporto sąjungos IRU generalinį sekretorių Umberto de Pretto bei Rusijos vežėjų asociacijos ASMAP generalinį direktorių Andrejų Kurušiną.

Jungtinių Tautų Organizacijos TIR vykdomoji  taryba pabrėžė, jog visiškai nebuvo informuota apie Rusijos muitinės planuojamas priemones, kurios akivaizdžiai pažeidžia tarptautinius susitarimus, išdėstytus TIR konvencijoje.  TIR vykdomoji  taryba kviečia jas atšaukti ar bent atidėti iki metų pabaigos, kad būtų rastas visoms šalims priimtinas sprendimas. Jis turi būti priimtas laikantis visų tarptautinių susitarimų praktikos.

Rusijos argumentai – neįtikinami

Pirmasis Rusijos pusės pateiktas argumentas – dideli ASMAP įsiskolinimai Rusijos muitinei dėl neapmokėtų muitinės pretenzijų. TIR vykdomoji  taryba pabrėžė, jog per pastaruosius  10 metų Rusijoje pastebimai sumažėjo muitinės pažeidimų ir pretenzijų skaičius. Ji taip pat daro išvadą, jog ASMAP ir Rusijos muitinės sudaryta ekspertų darbo grupė, revizuojanti nuo 1999 m. atsiradusias muitinės pretenzijas, turėtų pagrįsti visus mokėjimo reikalavimus ir sutarti kaip jie bus apmokėti. Ši pareiga yra abiejų pusių – tiek ASMAP , tiek ir Rusijos muitinės, kaip ir pareiga pasiekti susitarimą, kuris pilnai atitiktų nacionalinę teisę ir TIR konvencijos nuostatas.

Į Rusijos atstovų pateiktą argumentą dėl Rusijos muitinės ir ASMAP pasirašyto susitarimo neatitikimo dabartiniam Rytų Muitų sąjungos Muitinės kodeksui ir Rusijos įstatymams, TIR vykdomoji  taryba atsakė, kad minėtos organizacijos (ASMAP ir Rusijos muitinė) turi šį klausimą pateikti aukštesnėms savo šalies institucijoms, su kurių pagalba pasiekti, kad  judviejų susitarimas atitiktų Rytų Muitų sąjungos Muitinės kodekso, Rusijos įstatymų ir TIR konvencijos nuostatas. Tuo pačiu pabrėžta, jog bet koks vienašalis Rusijos veiksmas TIR sistemoje būtų traktuojamas kaip TIR ir Vienos konvencijų pažeidimas, nes pastarojoje  aiškiai įvardinta, jog nacionaliniai ar Sąjungų teisės aktai neturi viršenybės prieš tarptautinius susitarimus.

Tuo pačiu TIR vykdomoji  taryba pabrėžė, jog ASMAP yra vienintelė TIR sistemos administravimo organizacija Rusijoje, kurios teikiamos garantijos galioja ir negali būti kvestionuojamos.

Jungtinių Tautų Organizacijos TIR vykdomosios  tarybos išvados

Panašūs straipsniai
Rusijos muitinė savo sprendimą aiškins Europos šalių diplomatams
Lietuvos ambasadorius: su Rusija prasidės derybos dėl reikalavimų vežėjams