Author: | Category: Transporto Naujienos |

Penktadienį, lapkričio 25 d., ekspeditoriai rinkosi į XIX-ąjį neeilinį Lietuvos ekspeditorių ir logistų asociacijos kongresą.

„Linekos“ prezidentas Tautginas Sankauskas pasidžiaugė, kad yra kvorumas – susirinko 28 nariai. „Šis kongresas reikalingas tam, kad pakeistume savo asociacijos pavadinimą, aptartume rinkos aktualijas“, – pradėdamas kongresą sakė T. Sankauskas.
Renginiui pirmininkavo UAB „ACE Logistics“ vadovas Ignas Puluikis.

„Lietuvoje yra 1263 įmonės, užsiimančios ekspedicijos ir sandėliavimo veikla. „Linekos“ narių, nors ir keista, uždirbami pinigai sudaro 50-60 proc. visų šių įmonių pajamų. Tai rodo, kad mūsų asociacija stipri. Trečiojo ketvirčio prognozės ne itin džiuginančios – kreivės leidžiasi šiek tiek žemyn. Vokietijos Vyriausybė išplatino tik 65 proc. savo obligacijų. Iš esmės pirmą kartą taip. Dėl to drįstu teigti, kad ten 2012 m. irgi gali kažkas negero atsitikti“, – svarstė T. Sankauskas.

Anot asociacijos vadovo, vienas iš pagrindinių „Linekos“ uždavinių – rinkų plėtimas. „Ne ką mažiau svarbu rasti galimybę ekspeditoriaus apdrausti savo verslą“, – sako T. Sankauskas.

Apie tai kalbėjo UAB „Tarptautinio transporto draudimo agentūros“ generalinis direktorius Gintautas Isokas. Apie draudimo tendencijas pasisakė ir Draudimo priežiūros komisijos pirmininko pavaduotojas Ramūnas Baravykas.

Konsiliduoti asociacijos narių pajėgas savo pranešime ragino UAb „Intermodal container service“ direktorius Gediminas Kuncevičius.

Kongrese nemažai dėmesio skirta naujajai „Linekos“ įstatų redakcijai. Numatomus pokyčius pristatė advokatų kontoros A. Vingrienė, R. Aleksynaitė ir partneriai advokatė Reda Aleksynaitė.

Naujojoje įstatų redakcijoje siūloma detaliau reglamentuoti asociacijos prezidento atšaukimo mechanizmą, numatant, kad prezidentą gali atšaukti tik kongresas, o šio klausimo svarstymo iniciatyvos teisė suteikiama 2/3 prezidiumo narių arba 1/3 asociacijos narių iniciatyva.

Be to, įstatuose siūloma numatyti, kad prezidento įgaliojimams nutrūkus dėl mirties, atsistatydinus ar kongresui pašalinus jį iš pareigų, savo įgaliojimų netenka ir prezidiumas.

Patikslintas iš prezidiumo narių įgaliojimų pasibaigimas. Naujojoje įstatų redakcijoje siūloma nutrūkus prezidiumo nario įgaliojimams dėl mirties, atsistatydinus ar pašalinus iš pareigų, prezidiumo nariu tampa kandidatų sąrašo pagal kurį buvo išrinktas prezidiumas narys, pirmasis pagal surinktų balsų skaičių į prezidiumą nepatekęs kandidatas, jeigu jis sutinka. Naujai išrinktas prezidiumo narys laikinai eina pareigas iki prezidiumo kadencijos pabaigos.

Dar vienas pokytis – siūloma riboti prezidento (to paties asmens) kadencijų skaičių iki 2 kadencijų iš eilės, kadencijos trukmę trumpinti iki 3 m.

Bus pokyčių ir dėl generalinio sekretoriaus atstovavimo. Naujuosiuose įstatuose siūloma teisę vienasmeniškai atstovauti asociaciją perduoti prezidentui, atitinkamai paskirstant prezidento ir dabartinio generalinio sekretoriaus funkcijas, generaliniam sekretoriui paliekant kitų asociacijos valdymo organų priimtų sprendimų vykdymo funkcijas bei asociacijos veiklos organizavimą ūkine prasme Iki šiol generalinis sekretorius „Linekoje“ buvo vienasmenis asociacijos valdymo organas.

Taip pat siūloma įstatuose numatyti, kad jei kongreso metu iš salės pasiūloma įtraukti naują klausimą į iš anksto patvirtintą kongreso darbotvarkę, su siūlymu turi sutikti visi kongreso dalyviai.

Aptartas ir naujų narių į asociaciją priėmimo klausimas. Nariai į asociaciją priimami prezidiumo sprendimu, tačiau jis turi atsižvelgti į įmonės finansinį patikimumą bei teigiamą reputaciją.

Neeiliniame kongrese nuspręsta įstatus patobulinti, atsižvelgti į teisininkų pasiūlymus ir juos patvirtinti artimiausiame kongrese, kuris numatomas 2012 m. pavasarį.

Šaltinis: Lineka