Author: | Category: Transporto Naujienos |

Įgyvendinant 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1072/2009 dėl bendrųjų patekimo į tarptautinio krovinių vežimo kelių transportu rinką taisyklių 5 straipsnio nuostatas, nuo 2011 m. gruodžio 4 d. įsigaliojo vairuotojų liudijimų išdavimo tvarkos pakeitimai, patvirtinti Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2011 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr.2B-463„Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2004 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. 2B-292 „Dėl vairuotojo liudijimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 155-5673; 2008, Nr. 148-5969; 2011, Nr. 147-6931).

Nuo šiol ilgalaikiam gyventojui, ne Europos Sąjungos valstybės narės piliečiui, kuris dirba vairuotoju įmonėje, turinčioje licenciją (leidimą) verstis krovinių vežimu tarptautiniais maršrutais, vairuotojo liudijimo įsigyti nereikia.

Su įsakymu galite susipažinti Inspekcijos interneto svetainės skyriaus „Krovininis transportas“ srityje „Vairuotojų liudijimai“ arba skyriaus „Teisinė informacija“ srityje „Teisės aktai“.

Šaltinis: Valstibinė Kelių Transporto Inkspekcija