Author: | Category: Transporto Naujienos |

Europos Komisija rekomenduoja skaičiuoti vairuotojų kasdienio vairavimo trukmę vienodai

Europos Komisija, siekdama užtikrinti, kad visose Europos Sąjungos valstybėse narėse būtų vienodai suprantama ir skaičiuojama vairuotojo kasdienio vairavimo trukmė, 2011 m. birželio 7 d. priėmė Komisijos įgyvendinimo sprendimą K(2011)3759 dėl kasdienio vairavimo trukmės apskaičiavimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 561/2006 (toliau – Sprendimas).

Sprendime numatyta, kad vairuotojų, kurie nepasinaudojo reglamente (EB) Nr. 561/2006 nustatytu kasdienio poilsio laikotarpiu, kasdienio vairavimo trukmė turi būti sumuojama tol, kol prasidės mažiausiai septynių valandų nepertraukiamas kasdienio poilsio laikotarpis. Kita vairavimo trukmė bus pradėta skaičiuoti pasibaigus mažiausiai septynių valandų kasdienio poilsio laikotarpiui.
Iki šio Sprendimo beveik visų Europos Sąjungos valstybių, tarp jų ir Lietuvos, pareigūnai kasdienio vairavimo trukmę nustatydavo sumuodami vairuotojo vairavimo trukmę tol, kol neprasidėdavo mažiausiai devynių valandų nepertraukiamas kasdienio poilsio laikotarpis.
Naudojant Europos Komisijos rekomenduotą skaičiavimo metodą, sumažės sumuojama kasdienio vairavimo trukmė, jeigu vairuotojas nepasinaudojo nustatytu kasdienio poilsio laikotarpiu ir vairavo transporto priemonę. Tokiu atveju vairuotojas bus padaręs ne tokį sunkų pažeidimą, todėl bus taikoma mažesnė sankcija negu iki šiol.
Atkreipiame dėmesį, kad reglamentu(EB) Nr. 561/ 2006 nustatytas vairavimo ir poilsio režimas nepasikeitė ir vairuotojas, tarp dviejų kassavaitinio poilsio laikotarpių, privalo daryti vienuolikos valandų nepertraukiamus kasdienio poilsio laikotarpius, kuriuos galima sutrumpinti tris kartus iki devynių valandų.
Inspekcijos pareigūnai, kontrolės kelyje ir įmonių patikrinimo metu, tikrindami keleivinių ir krovininių transporto priemonių vairuotojų vairavimo ir poilsio režimą, taikys Sprendime rekomenduojamą vairuotojų kasdienio vairavimo laikotarpio skaičiavimo metodą.