Author: | Category: Transporto Naujienos |

Siekdama gerinti Europos Sąjungos transporto sistemos efektyvumą, mažinti administracinę naštą, užtikrinti sąžiningą konkurenciją ir geresnes vairuotojų darbo sąlygas, 2011 m. liepos 19 d. Europos Komisija pasiūlė Europos Parlamentui ir Tarybai peržiūrėti nuo 1985 m. galiojančią kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų teisinę sistemą.

Europos Komisijos pateiktame pasiūlyme akcentuojama, kad kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų teisinės sistemos pakeitimas, nustatant aukštesnių standartų taikymą tachografams, tachografų dirbtuvėms ir panaudojant šiuolaikinių technologijų galimybes, tokias kaip nuotolinis ryšys ir vietos nustatymas naudojantis palydovine navigacijos sistema, sudarys sąlygas geresnei transporto priemonių stebėsenai, užtikrins aukšto lygio apsaugą bei sumažins sukčiavimo ir manipuliavimo galimybes.

 

Šaltinis: Valstybinė kelių transporto inspekcijos