Author: | Category: Transporto Naujienos, Transporto terminų žodynas |

Visi Europos Sąjungos ir trečiųjų šalių vežėjai, gabenantys krovinius į Bendriją ir iš jos, nuo 2009 m. sausio 1 d., vadovaujantis 2008 m. lapkričio 17 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1192/2008 reikalavimais, TIR knygelės duomenis privalo pateikti muitinei ir elektroniniu būdu.
Muitinei siunčiami elektroniniai TIR knygelės duomenys turi atitikti Bendrijos muitinės kodekso įgyvendinimo nuostatų (Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 2454/93) 30a ir 37a prieduose nustatytus struktūros ir turinio reikalavimus.
Nuo 2011 m. sausio 1 d. elektroninius TIR knygelės duomenis privalu pateikti su papildomais saugos bei saugumo duomenimis. Elektroninius TIR knygelės duomenis muitinės įstaigai galima perduoti naudojantis „Verslininko moduliu“ arba Tarptautinės kelių transporto sąjungos (IRU) išankstinės deklaravimo sistemos TIR-EPD (www.tirepd.org) programine įranga. „Verslininko modulio“ demo versiją galima rasti Lietuvos muitinės interneto tinklalapyje www.cust.lt skiltyje Tranzito kontrolės sistema (NCTS). Prisijungti prie TIR-EPD galima Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos LINAVA suteiktomis prisijungimo teisėmis.
Perduodant elektroninius TIR knygelės duomenis taip pat galima pasinaudoti muitinės tarpininkų paslaugomis.

Specialūs reikalavimai, taikomi elektroniniam pranešimui (IE15) TIR procedūros atveju:

1. Duomenų grupėje „TRANZITO OPERACIJA“:

„Deklaracijos tipas“ (1 langelis) – nurodoma „TIR“.

2. Duomenų grupėje „PATEIKTI DOKUMENTAI/SERTIFIKATAI“:

„Dokumento tipas“ (44 langelis) – nurodoma „952“;

„Dokumento nuoroda“ (Dokumento Nr.) (44 langelis) – nurodoma TIR knygelės Nr. (pvz., XC38000000);

„Papildoma informacija“ (44 langelis) – nurodomas TIR knygelės lapo Nr. (pvz.: 1, 3, 5).

PASTABA. Dokumentas nurodomas pirmuoju prie pirmos prekės.

3. Duomenų grupėje „GARANTIJA“:

Garantijos tipas (52 langelis) – nurodoma „B“;

Kitas garantijos numeris (52 langelis) – TIR knygelės numeris (pvz., XC38000000).

PASTABA. Garantijos registracijos numeris ir prisijungimo kodas nepildomi.

Atkreipiame dėmesį, kad nežiūrint į atsirandančią prievolę pateikti TIR knygelės duomenis elektroniniu būdu, įprastinė TIR knygelė, naudojama vadovaujantis TIR konvencijos nuostatomis, ir toliau bus pagrindinis tarptautinio tranzito dokumentas.

Šaltinis: LR  muitinė