Author: | Category: Transporto Naujienos |

Išoriniai veiksniai taip pat daro įtaką tiekimo grandinės planavimo skaitmeninės transformacijos tikslams, suplanuotiems 2022 m. Reaguodamos į darbo jėgos trūkumą ir didėjančią darbuotojų kaitą, 51 proc. įmonių teigia, kad 2022 m. didins automatizavimą, kad galėtų skirti darbuotojus didesnės pridėtinės vertės užduotims atlikti.

Po 47 proc. sudaro gebėjimas geriau ir greičiau reaguoti į neplanuotus trikdžius ir tiekimo grandinės atsparumo didinimas – kiti prioritetiniai 2022 m. tikslai. 2022 m. prioritetinis praėjusių metų tikslas – stebėti besikeičiančią klientų elgseną ir lūkesčius – nustumtas į penktą vietą. Tai rodo, kaip stipriai išoriniai veiksniai veikia visą tiekimo grandinės veiklą.

Tačiau, nors išoriniai veiksniai yra skaitmeninės transformacijos iniciatyvų varomoji jėga, žmogiškieji veiksniai laikomi svarbiausiais sėkmės veiksniais. Pusė respondentų (50 proc.) teigė, kad skaitmeninės transformacijos sėkmę lemia nuolatinis dėmesys žmonėms, procesams, technologijoms ir saugumui. Sėkmės veiksniais taip pat buvo įvardyti pokyčių valdymas ir veiksminga komunikacija (45 proc.) bei poreikis siekti į vadovavimą orientuotų tikslų (43 proc.).

Didžiausia skaitmeninės transformacijos kliūtis – darbo jėgos trūkumas.

„Per pastaruosius dvejus metus išryškėjo poreikis skaitmenizuoti tiekimo grandinės planavimą. Laimei, į tai reaguoja daugiau įmonių nei bet kada anksčiau ir deda daugiau pastangų pertvarkyti savo veiklą“, – sakė „ToolsGroup“ rinkodaros vadovė Caroline Proctor. „Įmonių, neturinčių jokios skaitmeninės transformacijos strategijos, dalis yra mažiausia iš visų mūsų iki šiol išmatuotų – 6 proc. Mūsų rezultatai rodo, kad vis daugiau investuojama į programinę įrangą, automatizavimą ir žmones.“

„Apklausos rezultatai rodo, kad įmonės tvirtai žengia skaitmeninės transformacijos keliu“, – sakė CSCMP prezidentas ir generalinis direktorius Markas Baksas. „Kadangi tiekimo grandinės iššūkiai tampa vis dažnesni ir intensyvesni, vadovai vis daugiau dėmesio skiria sprendimams, padedantiems geriau valdyti riziką, kovoti su įgūdžių trūkumu ir tapti atsparesniems.“