Author: | Category: Transporto Naujienos, Transporto terminų žodynas |

Kas yra CMR draudimas?

Tai vežėjų automobiliais civilinės atsakomybės draudimas. Remiantis 1956 m. CMR konvencija, CMR draudimu apdraudžiama vežėjo civilinė atsakomybė, kai kroviniai vežami tarptautiniais keliais. Draudimo bendrovė perima vežėjui keliamas pretenzijas bei apmoka patirtus pretenzijos reiškėjo nuostolius, jei transportavimo metu nukenčia gabenami kroviniai ir pagal CMR konvenciją už patirtus nuostolius yra atsakingas vežėjas. Taigi draudimo įmonė patenkina pagrįstas ir atmeta nepagrįstas vežėjui reiškiamas pretenzijas dėl krovinių nuostolių atlyginimo.

CMR draudimu apdraudžiami interesai:

  • vežėjų atsakomybė už krovinius, remiantis 1956 m. CMR konvencija;
  • krovinių gelbėjimo, perkrovimo, priverstinio sandėliavimo išlaidos;
  • finansiniai nuostoliai dėl negauto frachto už apgadintas krovinių dalis;
  • teismo, advokatų ir kitos išlaidos, susidariusios bylinėjantis su pretenzijos reiškėjais;
  • avarinių komisarų (nepriklausomų ekspertų) paslaugų išlaidos.

Draudimo suma – maksimali atsakomybės suma (maksimali krovinio vertė) vežant jį atskiru automobiliu.

Kas yra TIR draudimas?

TIR knygelė – dokumentas, patvirtinantis krovinio pervežimą pagal 1975 m. lapkričio 14 d. Muitinės konvenciją dėl tarptautinio krovinių transportavimo su CARNET TIR knygele (TIR konvenciją). TIR draudimas – tai vežėjų prievolių, kai naudojamasi TIR knygelėmis, įvykdymo laidavimo draudimas. Draudimo objektas – draudėjo prievolių sumokėti muito ir kitus mokesčius už vežamus krovinius įvykdymas Lietuvos nacionalinei vežėjų automobiliais asociacijai LINAVA.