Author: | Category: Transporto terminų žodynas |

ETMK (Europos transporto ministrų konferencijos) leidimas

Ši Konvencija taikoma kelių transporto priemonėmis vežamo krovinio už užmokestį sutarčiai, kai krovinio siuntėjas ir gavėjas yra skirtingų šalių teritorijose ir kai bent viena iš jų yra Konvencijos narė. Ši Konvencija taikoma nepriklausomai nuo sutartį pasirašančių šalių gyvenamosios vietos ir tautybės.

ETMK (Europos transporto ministrų konferencijos)  leidimas – tarptautinio krovinių vežimo leidimas, suteikiantis teisę vežti krovinius už atlyginimą kelių transporto priemone tarp ETMK šalių narių (ETMK šalys: Airija, Albanija, Armėnija, Austrija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Belgija, Bosnija ir Hercegovina, Bulgarija, Čekija, Danija, Estija, Graikija, Gruzija, Islandija, Ispanija, Italija, Jungtinė Karalystė, Kroatija, Latvija, Lenkija, Lichtenšteinas, Liuksemburgas, Lietuva, Malta, Moldova, Nyderlandai, Norvegija, Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, Portugalija, Prancūzija, Rumunija, Rusija, Serbija ir Juodkalnija, Slovakijos Respublika, Slovėnija, Suomija, Švedija, Šveicarija, Turkija, Ukraina, Vengrija, Vokietija) arba važiuoti tranzitu per vienos ar kelių ETMK šalių narių teritorijas. Šie leidimai negalioja vežimui tarp ETMK šalies narės ir trečiosios šalies (ne ETMK narės).

ETMK leidimų išdavimą ir naudojimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. spalio 2 d. įsakymas Nr. 3-379 „Dėl Europos transporto ministrų konferencijos daugiašalės kvotos leidimų tarptautiniam krovinių vežimui kelių transporto priemonėmis išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 107-4076).

ETMK leidimas nesuteikia teisės vežti krovinius, pakrautus ETMK šalies narės teritorijoje ir skirtus iškrauti bet kurioje tos pačios šalies teritorijos vietoje (kabotažas). ETMK leidimai, pažymėti specialiais raudonais spaudais, reiškiančiais šalių pavadinimus, negalioja šių ETMK šalių narių teritorijose. ETMK leidimas neatleidžia nuo reikalavimų turėti kitus leidimus vežant didžiagabaritinius, sunkiasvorius, pavojingus ar kitus, specifinės paskirties, krovinius. ETMK leidimas be krovinių vežimo tarptautiniais maršrutais žurnalo negalioja. Abu šie dokumentai turi būti transporto priemonėje ir pateikiami kompetentingiems kontrolės pareigūnams reikalaujant. Šį leidimą reikia laikyti transporto priemonėje tarp pakrovimo ir iškrovimo punktų

Europos Transporto Ministrų Konferencijos Lietuvos Respublikai nustatytą ETMK leidimų kvotą vežėjams paskirsto ETMK leidimų išdavimo komisija. Komisija susideda iš 2 Susisiekimo ministerijos Kelių transporto, tranzito ir aplinkos departamento darbuotojų, 2 Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Valstybinė kelių transporto inspekcija) ir 2 Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ atstovų. Komisijai pirmininkauja Kelių transporto, tranzito ir aplinkos departamento direktorius arba jo pavaduotojas.

Atskiri ETMK leidimai gali būti naudojami vežiojimams tik su transporto priemonėmis, kurios atitinka „žalesnio ir saugaus“ sunkvežimio reikalavimus. Šiuo atveju ETMK leidimai pažymėti spaudu su sunkvežimio siluetu. ETMK leidimų išdavimo komisija, įvertinusi turimų transporto priemonių technines charakteristikas, atsižvelgdama į ETMK rekomendacijas bei siekdama skatinti efektyvesnį transporto priemonių panaudojimą ir spartinti Lietuvos vežėjų integraciją į Europos Sąjungos transporto paslaugų rinką, nustato Lietuvai reikalingų ETMK leidimų kategorijas.

Šaltinis: Krovinių ir transporto birža TIMOCOM, Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija “Linava”,  Valstybinė kelių transporto inspekcija.