Logistika

Paskelbė   Transporto Naujienos, Transporto terminų žodynas

Logistika – praktinės ir mokslinės veiklos sritis, apimanti įvairius materialinių srautų, ypač plataus vartojimo prekių judėjimo, prekybinės veiklos organizacinių procesų klausimus.[1] Logistika, tai ne tik praktinė ir mokslinė sritis, o taip pat planavimo, įgyvendinimo ir kontroliavimo priemonės, įskaitant optimalaus krovinių srauto organizavimą, transportavimo, sandėliavimo ir kitų materialinių ir nematerialinių operacijų valdymą nuo žaliavų ir medžiagų… Skaityti daugiau

Piltinis krovinys – kas tai yra

Paskelbė   Transporto Naujienos, Transporto terminų žodynas

Piltinis krovinys (angl. bulk cargo) – skystas ar birus  krovinys, kuris gabenamas dideliais kiekiais ir yra nesupakuotas. Tokio krovinio pakrovimas vyksta pilant, semiant arba kasant. Toks krovinys kraunamas į specialius transporto priemonių kėbulus ir pan. Piltinių krovinių klasifikacija: Sausieji piltiniai kroviniai: Akmens anglis, Grūdai, Geležis, Boksitas, Medienos granulės, Cementas, Trąšos, Cheminiai produktai (pvz. plastiko granulės), Maisto… Skaityti daugiau

Krovinio važtaraštis

Paskelbė   Transporto Naujienos, Transporto terminų žodynas

Krovinio vežimo sutartį patvirtinantis dokumentas yra važtaraštis. Važtaraščio nebuvimas, pametimas ar neteisingas užpildymas neturi įtakos nei sutarčiai, nei sutarties veikimui. Šiuo atveju taip pat taikomos šios Konvencijos nuostatos. Važtaraštis rašomas trimis egzemplioriais, kuriuos pasirašo siuntėjas ir vežėjas. Šie parašai gali būti atspausdinti spaustuviniu būdu arba pakeisti siuntėjo ir vežėjo spaudais, jeigu tai leidžia tos šalies… Skaityti daugiau

CEMT – ETMK leidimai

Paskelbė   Transporto terminų žodynas

Ši Konvencija taikoma kelių transporto priemonėmis vežamo krovinio už užmokestį sutarčiai, kai krovinio siuntėjas ir gavėjas yra skirtingų šalių teritorijose ir kai bent viena iš jų yra Konvencijos narė. Ši Konvencija taikoma nepriklausomai nuo sutartį pasirašančių šalių gyvenamosios vietos ir tautybės. ETMK (Europos transporto ministrų konferencijos)  leidimas – tarptautinio krovinių vežimo leidimas, suteikiantis teisę vežti krovinius… Skaityti daugiau

CMR draudimas,TIR draudimas kas tai yra?

Paskelbė   Transporto Naujienos, Transporto terminų žodynas

Kas yra CMR draudimas? Tai vežėjų automobiliais civilinės atsakomybės draudimas. Remiantis 1956 m. CMR konvencija, CMR draudimu apdraudžiama vežėjo civilinė atsakomybė, kai kroviniai vežami tarptautiniais keliais. Draudimo bendrovė perima vežėjui keliamas pretenzijas bei apmoka patirtus pretenzijos reiškėjo nuostolius, jei transportavimo metu nukenčia gabenami kroviniai ir pagal CMR konvenciją už patirtus nuostolius yra atsakingas vežėjas. Taigi… Skaityti daugiau

Kompiuterizuota tranzito sistema (NCTS)

Paskelbė   Transporto Naujienos, Transporto terminų žodynas

Sveiki, visi mano blogo skaitytojai, tęsiame ir toliau tematiką apie tranzitą, TIR konvenciją bei naujoves kuriuos yra diegiamos. Šiame straipsnyje norėčiau pristatyti informaciją apie kompiuterizuotą tranzito sistemą. Įdiegus Naująją kompiuterizuotą tranzito sistemą (NCTS) Europos Sąjungos valstybėse narėse ir Europos laisvosios prekybos asociacijos (ELPA) valstybėse kaip tranzito deklaracija priimamas nustatytus reikalavimus atitinkantis pranešimas, kuris pateikiamas automatinio… Skaityti daugiau

Elektroniniai TIR knygelės duomenys

Paskelbė   Transporto Naujienos, Transporto terminų žodynas

Visi Europos Sąjungos ir trečiųjų šalių vežėjai, gabenantys krovinius į Bendriją ir iš jos, nuo 2009 m. sausio 1 d., vadovaujantis 2008 m. lapkričio 17 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1192/2008 reikalavimais, TIR knygelės duomenis privalo pateikti muitinei ir elektroniniu būdu. Muitinei siunčiami elektroniniai TIR knygelės duomenys turi atitikti Bendrijos muitinės kodekso įgyvendinimo nuostatų (Komisijos… Skaityti daugiau

TIR konvencijos sąvokų apibrėžimas

Paskelbė   Transporto Naujienos, Transporto terminų žodynas

a)      sąvoka “TIR procedūra” – tai krovinių gabenimas nuo išvykimo muitinės įstaigos iki paskirties muitinės įstaigos pagal TIR procedūrą, nustatytą šioje konvencijoje; b)      sąvoka “importo ir eksporto muitai ir mokesčiai” – tai visi muitai ir kiti mokesčiai bei kitos išlaidos, susijusios su krovinių įvežimu arba išvežimu, išskyrus mokesčius ir rinkliavas, kurių suma apribota apytikslėmis suteiktų… Skaityti daugiau

TIR konvencija! Kas tai yra?

Paskelbė   Transporto Naujienos, Transporto terminų žodynas

Beveik kiekvienas iš mūsų kelyje mate sunkvežimį su mėlyną lentele ant kurios yra parašytos didelėm baltom raidėm  „TIR“. Iškart kyla klausimas, kodėl vieni sunkvežimiai tokias lentelės turi o kiti ne? Ši konvencija taikoma gabenant krovinius be tarpinio perkrovimo į kelių transporto priemones, autotraukinius arba konteinerius, kai kertama viena ar kelios sienos nuo vienos Susitariančiųjų Šalių… Skaityti daugiau

Tranzitas – Europos Sąjungos tranzito sistemos.

Paskelbė   Transporto Naujienos, Transporto terminų žodynas

Tranzitas paprastai suprantamas kaip krovinių (prekių) ir asmenų vežimas per kurios nors valstybės teritoriją į kitas valstybes (pvz., tranzitas (lot. Transitus – perėjimas) – tai keleivių ir krovinių gabenimas valstybės teritorija į trečią šalį iš vieno punkto į kitą per tarpinius punktus, juose neatliekant papildomų operacijų, pavyzdžiui perkrovimo). Muitų teisėje tranzitu paprastai laikomas bet koks… Skaityti daugiau