Vežimų klasifikacija

Paskelbė   Transporto terminų žodynas

Vežimai skirstomi į vidaus ir tarptautinius vežimus. Vidaus vežimai – tai vežimai iš vieno šalyje esančio punkto į kitą (iš pakrovimo punkto į iškrovimo punktą). Tarptautiniai vežimai – tai vežimai iš vieno punkto į kitą (iš pakrovimo į iškrovimo punktą) esančių dviejose skirtingose šalyse. Gali būti susijęs tranzitas per vieną ar daugiau šalių. Tarptautiniai vežimai… Skaityti daugiau

Viešieji logistikos centrai Lietuvoje

Paskelbė   Transporto Naujienos, Transporto terminų žodynas

Remiantis Ilgalaike (iki 2025 metų) Lietuvos transporto sistemos plėtros strategija, numatoma įsteigti VLC Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir esant poreikiui, Šiauliuose bei Panevėžyje. Šiuo metu viešųjų logistikos centrų steigimo situacija Lietuvoje yra tokia: Vilniaus VLC – yra parengta galimybių studija, rengiami teritorijų planavimo dokumentai. Galima VLC veiklos pradžios data yra 2013 metų pabaiga. Kauno VLC –… Skaityti daugiau

Viešųjų logistikos centrų vaidmuo transporto sistemoje

Paskelbė   Transporto Naujienos, Transporto terminų žodynas

Dėl didėjančių transporto srautų Europos Komisija rodo vis didesnį susirūpinimą dėl aplinkos užterštumo ir skatina vežti krovinius labiau aplinką tausojančiomis transporto priemonėmis. Vis labiau ryškėja skatinimas perkelti krovinius nuo autokelių ant geležinkelių. Todėl skatinamos investicijos į geležinkelių infrastruktūrą, tame tarpe ir viešųjų logistikos centrų kūrimą, siekiant sukurti bendrą ES transporto sistemą. Viešasis logistikos centras– nepriklausomų… Skaityti daugiau

ATP sertifikatai – greitai gendančių maisto produktų transportavimas

Paskelbė   Transporto terminų žodynas

Pagrindinis dokumentas – Europos vidaus transporto komisijos 1970 m. Ženevoje paskelbtas susitarimas dėl greitai gendančių maisto produktų tarptautinio gabenimo ir tokiam gabenimui naudojamų specialių transporto priemonių, arba tiesiog ATP susitarimas (angl. – Agreement on the International Carriage of Perishable Foodstuffs on the Special Equipment to be Used for such Carriage). Antai sviestą ar pasterizuotą pieną… Skaityti daugiau

Kroviniai – klasifikacija ir ypatumai

Paskelbė   Transporto terminų žodynas

Grupuojant krovinius pagal atitinkamus požymius: matmenis, masę, tūrį, sudėjimo į pakavimo vienetus galimybes, magnetines savybes ir kt. nustatomos krovinių rūšys, o jų kiekis vadinamas asortimentu. Su pastaruoju terminu susiduriame visose prekių parduotuvėse, kurios privalo garantuoti pirkėjams kuo platesnį ir įvairesnį prekių asortimentą, kad jie galėtų pirkti viename prekybos centre, pvz.: Lietuvoje – Akropolis, Mega, Babilonas… Skaityti daugiau

Atsargos ir sandėliai bei jų svarba logistikos sistemoje

Paskelbė   Transporto terminų žodynas

Logistika vadinama visa veikla, susijusi su žaliavų, prekių pristatymu į vartojimo vietą. Šiuolaikinę modernią logistiką galima apibrėžti kaip strategiškai valdomą procesą, kurio metu žaliavos, dalys ir galutinai pagaminta produkcija yra sandėliuojamos ir pervežamos iš tiekėjų gavėjams. Logistikos sistemą sudaro transportavimas, sandėliavimas ir saugojimas, atsargų įpakavimas bei priežiūra, atsargų kontrolė, užsakymų vykdymas, klientų aptarnavimas, gamyklų ir… Skaityti daugiau

Krovinių gabenimas – klasifikacija

Paskelbė   Transporto Naujienos, Transporto terminų žodynas

Vežami kroviniai kelių transportu klasifikuojami remiantis Standartiniu transporto statistikos krovinių klasifikatoriumi (NST/R), kuriame kroviniai yra susiskirstyti į 24 NST/R krovinių grupes. Pavojingi kroviniai klasifikuojami remiantis Tarptautiniu pavojingų krovinių vežimu keliais klasifikatoriumi (ADR), kuriame kroviniai suskirstomi į 9 klases (priedas 2). Krovinių apyvarta nustatoma kiekvieną vežtą krovinių kiekį (tonos) dauginant iš jų vežimo atstumo (kilometrai). Reisas… Skaityti daugiau

Krovinių gabenimas keliais

Paskelbė   Transporto Naujienos, Transporto terminų žodynas

Krovinių vežimas keliais t.y. visų krovinių vežimas krovininėmis kelių transporto priemonėmis. Vežimų klasifikacija Vežimai skirstomi į vidaus ir tarptautinius vežimus. Vidaus vežimai – tai vežimai iš vieno šalyje esančio punkto į kitą (iš pakrovimo punkto į iškrovimo punktą). Tarptautiniai vežimai – tai vežimai iš vieno punkto į kitą (iš pakrovimo į iškrovimo punktą) esančio dviejose… Skaityti daugiau

Sandėlių logistika – sandėlis, krovinių sandėliavimas

Paskelbė   Transporto Naujienos, Transporto terminų žodynas

Logistikos sistemą sudaro transportavimas, sandėliavimas ir saugojimas, atsargų įpakavimas bei priežiūra, atsargų kontrolė, užsakymų vykdymas, klientų aptarnavimas, gamyklų ir sandėlių išdėstymas, atsargų paskirstymas, pirkimas, grąžintų prekių valdymas, atliekų surinkimas ir panaudojimas. Į sandėlių logistiką dažnai žiūrima ne kaip į savarankišką,, bet kaip į realizavimui priskiriamą aprūpinimo sritį. Dėl didelės svarbos klientams optimaliai tiekiant medžiagas, sandėliai… Skaityti daugiau

Krovininės transporto priemonės

Paskelbė   Transporto Naujienos, Transporto terminų žodynas

Krovininis automobilis t.y. kiekviena atskira motorinė krovininė transporto priemonė, turinti variklį, arba sujungta krovininė transporto priemonė vadinamas krovininis automobilis su priekaba ar puspriekabių vilkikas su puspriekabe ir sukonstruota kroviniams vežti. Krovinis automobilis gali vilkti kelias priekabas ar puspriekabių vilkikas – kelias puspriekabes . Taigi beliko tik krovinių paieška ir krovinio važtaraštis. Priekaba t.y. kelių transporto… Skaityti daugiau