Kėlių mokestis Čekijoje – rinkliavos krovininis transportas

Posted by in Transporto Naujienos, Transporto terminų žodynas

Prieš įvažiuojant į apmokamą kelią, transporto priemonė privalo būti registruota elektroninėje kelių mokesčio surinkimo sistemoje “E-toll”, privalo būti sumokėtas depozitas ir teisingai transporto priemonėje sumontuotas įrenginys “PREMID”. Transporto priemonės įrenginio “PREMID” registracija priklauso nuo pasirinkto apmokėjimo metodo. Registracijos formą galima rasti bet kuriame “PREMID” platinimo taške, kontaktiniuose centruose, taip pat interneto svetainėje. Kelių mokesčio tarifai… Read more

Kėlių mokestis Belgijoje – rinkliavos krovininis transportas

Posted by in Transporto Naujienos, Transporto terminų žodynas

 Remiantis EB Direktyvos 93/89 pagrindu pasirašytu susitarimu tarp Vokietijos, Olandijos, Belgijos, Liuksemburgo, Švedijos ir Danijos, visoms minėtų šalių keliais važiuojančioms krovininėms transporto priemonėms, kurių bendra masė 12 t arba didesnė, taikomas kelių naudotojų mokestis. Vienoje šių šalių gautas sertifikatas galioja visose likusiose šalyse (išskyrus Vokietiją). Vairuotojams, kurie neturės galiojančio sertifikato, bus skirta bauda. Užsienio šalyse… Read more

Nuo liepos 1 d. apmokestinami keliai Baltarusijoje

Posted by in Transporto Naujienos, Transporto terminų žodynas

Nuo šių metų liepos 1 d. bus apmokestinami keliai Baltarusijoje, praneša Baltarusijos naujienų agentūra „AGT Baltarusija“. Pirmos kategorijos keliai su keturiomis juostomis apmokestinami Baltarusijos Susisiekimo ministerijos sprendimu, siekiant surinkti papildomų lėšų kelių infrastruktūrai vystyti. Mokesčiai Mokesčiai už kelius priklausys nuo transporto priemonių bendro svorio ir ašių kiekio. Kelių mokesčiai bus taikomi: transporto priemonėms, kurių leistina… Read more

Kelių mokestis Austrijoje – rinkliavos krovininis transportas

Posted by in Transporto Naujienos, Transporto terminų žodynas

Austrijos kelių rinkliavų sistema taikoma transporto priemonėms, kurių didžiausias leistinas svoris virš 3.5 t, važiuojančioms Austrijos automagistralėmis ir greitkeliais (apie 2000 km kelių). Rinkliavos renkamos elektroniniu būdu, panaudojus nedidelį prietaisą, vadinamą “Go-Box”, kuris lipnia juostele tvirtinamas vidinėje priekinio stiklo pusėje. Prietaisas “Go-Box” kainuoja € 5; jį galima įsigyti iš atstovų Austrijoje bei kaimyninių šalių pasienio… Read more

Kelių mokestis Vokietijoje

Posted by in Transporto Naujienos, Transporto terminų žodynas

Krovininės transporto priemonės 12 t ir daugiau, nepriklausomai ar jos vyksta su kroviniu ar be jo, išskyrus transporto priemones, vežančias medžiagas į muges ar cirkus, apmokestinamos Vokietijos kelių mokesčiu “LKW Maut”. Mokesčiu apmokestinti visi Vokietijos greitkeliai (apie 12 000 km), išskyrus A98 kelio Laufengurg – Luttingen ir Tiengen (West) – Lauchringen atkarpas. Rinkliavomis apmokestinti taip… Read more

Sandėlių logistika – sandėliavimas

Posted by in Transporto Naujienos, Transporto terminų žodynas

Sandėliavimas, logistikoje sandėliavimas suprantamas kaip sandėliavimo sistemos, kurioje turi kur kas platesnę prasmę, funkcionavimas. Sandėliavimo sistema yra vadinama visuma techninių, organizacinių ir informacinių priemonių, kuriomis atliekamas produkcijos priėmimas, sandėliavimas, paruošimas išduoti ir išdavimas pristatymui į vartojimo vietas. Ši sistema daugiausia vykdo dvi funkcijas: yra kaip buferis medžiagų ir priekių srauto sistemoje ir kaip tranzito pakopa,… Read more

ADR vairuotojų paruošimo tvarka

Posted by in Transporto Naujienos, Transporto terminų žodynas

ADR reikalavimų, kurių privalo laikytis ADR vairuotojai, išmanymas patvirtinamas ADR vairuotojo pasirengimo pažymėjimu, išduotu Lietuvos Respublikoje arba kitoje ADR susitariančioje šalyje. Mokymo kursai, nustatyti ADR vairuotojo parengimui: A1. Pagrindinis mokymo kursas pavojingiesiems kroviniams vežti. A2. Specializuotas mokymo kursas pavojingiesiems kroviniams vežti cisternomis. A3. Specializuotas mokymo kursas 1-os klasės pavojingiesiems kroviniams vežti. A4. Specializuotas mokymo kursas… Read more

Vairuotojo skaitmeninio tachografo kortelė

Posted by in Transporto Naujienos, Transporto terminų žodynas

Ši kortelė skirta identifikuoti vairuotoją ir kaupti duomenis apie vairuotojo darbo ir poilsio laikotarpius. Vairuotojo kortelės atmintyje saugomi 28 dienų duomenys. Vairuotojo kortelė išduodama penkeriems metams. Vairuotojo korteles išduoda Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos. Jeigu vairuotojas praranda vairuotoja kortele, ji sugadinama ar blogai veikia, vairuotojas per 7 kalendorines dienas nuo kortelės praradimo, vagystes… Read more

Lietuvos transporto sistema

Posted by in Transporto terminų žodynas

Lietuvos transporto sistema apima labai daug elementų, tarp kurių pagrindiniais tenka laikyti transporto priemones, jų naudojamą aplinką (sausumą, vandenį, orą), reikalingas šių priemonių judėjimui jėgaines (vidaus ir išorės degimo variklius, turbinas, kuro elementus, elektros variklius ir t.t.), joms reikalingą kurą, elektros ar kitokią energiją, pagaliau visas valdymo priemones, vadinamas bendru logistikos (karinės, civilinės ir energetinės)… Read more

Automobilių transportas: pranašumai ir trūkumai

Posted by in Transporto terminų žodynas

Automobilių transporto pranašumai: Taupomas laikas ir lėšos, kai nedideli atstumai arba aptarnaujama tam tikra teritorija Tinka specifiniams kroviniams gabenti Prisitaikymo prie nenumatyto termino galimybė Galimybė sudaryti lankstų grafiką Laiko taupymas tolimuose reisuose Automobilių transporto trūkumai: Nėra tikslaus vežimo grafiko Priklausomumas nuo oro sąlygų Priklausomumas nuo eismo trukdymų Ribotas krovumas Ribota galimybė gabenti pavojingus krovinius  … Read more