Author: | Category: Transporto terminų žodynas |

Benjamin Haas / Fotolia.com

Logistika vadinama visa veikla, susijusi su žaliavų, prekių pristatymu į vartojimo vietą. Šiuolaikinę modernią logistiką galima apibrėžti kaip strategiškai valdomą procesą, kurio metu žaliavos, dalys ir galutinai pagaminta produkcija yra sandėliuojamos ir pervežamos iš tiekėjų gavėjams.

Logistikos sistemą sudaro transportavimas, sandėliavimas ir saugojimas, atsargų įpakavimas bei priežiūra, atsargų kontrolė, užsakymų vykdymas, klientų aptarnavimas, gamyklų ir sandėlių išdėstymas, atsargų paskirstymas, pirkimas, grąžintų prekių valdymas, atliekų surinkimas ir panaudojimas.

Atsargų svarbą logistikos sistemoje padeda suprasti ir atsargų srauto logistikos sistemoje nagrinėjimas. Iš 1 pav. esančios lentelės gerai matyti visa atsargų srauto eiga, kuri prasideda nuo žaliavų pirkimo, kad būtų galima pradėti vykdyti gamybą. Toliau seka kiti sprendimai, susiję su atsargomis. Po žaliavų pirkimo iki jų panaudojimo gamyboje yra reikalinga tinkamai kontroliuoti žaliavas, t.y. parinkti atitinkamą atsargų kontrolės metodą bei sėkmingai ją vykdyti, pervežti atsargas į sandėliavimo vietas ir jas sandėliuoti. Reikia priminti, kad kontroliuojamos ir sandėliuojamos gamykloje yra ne tik žaliavos, bet ir kitos produkcijos gamybai reikalingos medžiagos, t.y. atskiros detalės bei pusgaminiai. Pagaminus suplanuotą produkciją bei supakavus, ji vežama iš gamyklos į paskirstymo centrą, iš kurio yra vykdomi paskutiniai žingsniai – galutinės produkcijos sandėliavimas, kontroliavimas ir vartotojo užsakymų vykdymas.