Author: | Category: Transporto Naujienos, Transporto terminų žodynas |

ADR reikalavimų, kurių privalo laikytis ADR vairuotojai, išmanymas patvirtinamas ADR vairuotojo pasirengimo pažymėjimu, išduotu Lietuvos Respublikoje arba kitoje ADR susitariančioje šalyje.

Mokymo kursai, nustatyti ADR vairuotojo parengimui:

  • A1. Pagrindinis mokymo kursas pavojingiesiems kroviniams vežti.
  • A2. Specializuotas mokymo kursas pavojingiesiems kroviniams vežti cisternomis.
  • A3. Specializuotas mokymo kursas 1-os klasės pavojingiesiems kroviniams vežti.
  • A4. Specializuotas mokymo kursas 7-os klasės pavojingiesiems kroviniams vežti.

Mokymo kursai vyksta mokymo įstaigose, kurių sąrašą galime rasti Valstybinės kelių transporto inspekcijos puslapyje, skyriuje Mokymas ir egzaminavimas.

Už egzaminų organizavimą bei ADR vairuotojo pasirengimo pažymėjimo išdavimą atsako Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos.

ADR vairuotojo pasirengimo pažymėjimas galioja 5 metus. Pažymėjimo galiojimas pratęsiamas, jei ADR vairuotojas išklauso mokymo kursą ir išlaiko egzaminą.

ADR vairuotojui praradus, sugadinus pažymėjimą arba jei pasikeitė asmens duomenys, išduodamas pažymėjimo dublikatas. Pažymėjimo dublikatas išduodamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo išduoti pažymėjimo dublikatą užregistravimo.

Nuo 2013 m. sausio 1 d,. bus išduodamas naujojo pavyzdžio ADR vairuotojo pasirengimo pažymėjimai, pagaminti iš plastiko. Visi išduoti senojo pavyzdžio pažymėjimą galios iki juose nurodytos galiojimo datos pabaigos.
Pavojingi kroviniai. Vairavimas ir poilsis – lankstinukas
Pavojingų krovinių pervežimas: aukščiausio lygio atsakomybė
Vežimų klasifikacija

 

Autorius: BukMatomas